جواد توکلی


ایشان مسئول دفتر جهادسازندگی در کشور غنا بوده اند.


رده‌های این صفحه : پیشکسوتان جهادسازندگی
جعبه‌ابزار