جوانرود


فهرست روستاهای شهرستان جوانرود استان کرمانشاه


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان بازان
فولای علیا / چوب آباد / فولادی سفلی / سیاران نهرآب / علی آقایی هزار خانی / ده رش نهراب / چشمه فزار سفلی / فیاد کیکن / بانی گلان / چشمه گدار / بانی عزیزی / هواندران / سراب برد زنجیر علیا / چشمه نزار علیا

← دهستان پلنگانه
کونسه / کولسه / صفی آباد / کانی گل علیا / یاری / علی آباد کهنه / کلی / کانی گل سفلی / بیا شوش / سر رود سفلی / سرود علیا / کانی گوهر

بخش كلاشي[ویرایش]


← دهستان كلاشي
مزران
ده سرخ
بانو لوان

← دهستان شروينه
شروینه
سفید برگ
بیوند سفلیجعبه‌ابزار