جواهر ده


سلمل و زورک آقا

سلمل نام یکی از روستاهای منطقه جواهرده رامسر است. این روستا با فاصله یک کیلومتری جواهرده قرار دارد. احتمالا نام روستا از سل به معنای سد، آب بند طبیعی و یا مصنوعی و مل به معنای انبار یا دشت و جای مسطح ، بلند و دراز یا زمین قابل کشت در کنار چشمه یا نهری می باشد. بنابراین می توان احتمال داد که سلمل به معنای آب بند، سد بلند و دراز یا آب انبار و آبگیر نامید. شاید در گذشته از چشمه های آن جا سد و بندی زده بودند تا دام ها از آب آن استفاده کنند.توسعه سبز در جواهرده[ویرایش]


اصولا توسعه یافتگی به معنای پیشرفت ها و سازه های صنعتی نمود می یابد؛ اما شاید شگفت انگیز باشد که در جهان سومی یک روستای مدرن را می توان یافت که توسعه سبز را تجربه کرده است. با نگاهی به عکس های چند دهه پیش جواهرده و گفته های ریش سفیدان می توان به سادگی دریافت که توسعه در جواهرده در سی سال اخیر به سمت و سوی توسعه سبز بوده است. بنابراین، همان گونه که امکانات شهری و سازه های صنعتی به این روستای سردسیری آمد، همان اندازه طبیعت آن جا جانی دیگر گرفت.


بوستان جنگلی جواهرده[ویرایش]

(صیقل محله یا چاک دشت)

جواهرده امروز با جواهرده سی سال پیش تفاوت بسیار فاحشی پیدا کرده است. جالب این که در همه جا محیط زیست و طبیعت اولین قربانی حضور شهرنشینی و هجوم گردشگران است، اما در جواهرده ، مطلب بر عکس شده است. اگر به عکس ها و تصاویری سی سال پیش جواهرده نگاه کنید، با محیطی خشک مواجه می شوید که تنها نقطه سبز آن چند باغ فندق بود که در کنار جاده اصلی خودنمایی می کرد. اما اکنون جواهرده خود جواهری از طبیعت زیبای شمال به چشم می آورد و چشم اندازهای سبز آن در کنار چشمه ها و رودهای روانی که از هر گوشه و کنار بیرون آمده ، آدمی را در رقص مه به وجد می آورد و روح آدمی را در ترمه سپیدی می پیچد و تا فردوس برین بالا می برد تا در فرازی دیگر جهانی را با آفریدگارش به ستایش نشیند.


اسناد تاریخی از جواهرده[ویرایش]


جواهرده یکی از مکان هایی است که انسان از دیرباز در آن اسکان یافته اند. باشندگان از گذشته تا کنون کوشیدند تا افزون بر بهره مندی از مواهب طبیعی آن خود گام هایی را در راستای خلافت الهی به جا آورند و به آبادانی آن همت گمارند.
برای دست یابی به تاریخ واقعی و حقایق تاریخی می توان از روش ها و ابزارهای چندی بهره برد. از جمله این ابزارها، اسناد تاریخی نوشته شده است. اسناد تاریخی می تواند شامل اسناد ملکی و احکام داوری و یا دیوانی باشد.

منابع[ویرایش]

جواهر ده    جعبه‌ابزار