حرفه ای گری


حرفه ای گری؛ ابزار حیاتی رشد فردی
حرفه ای گری برای رسیدن به موفقیت، امری ضروری است. برای بعضی افراد، پوشیدن لباس مناسب در محل کار یا انجام خوب کارهای محوله و برای برخی دیگر داشتن مدارک تحصیلی بالا و گواهینامه های حرفه ای که روی دیوار محل کارشان نصب می کنند، حرفه ای گری تلقی می شود!
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )
بازدید: ۴
کد A۲۲۵۴۴۱
مدیریت حرفه‌ای‌گری

حرفه ای گری برای رسیدن به موفقیت، امری ضروری است. برای بعضی افراد، پوشیدن لباس مناسب در محل کار یا انجام خوب کارهای محوله و برای برخی دیگر داشتن مدارک تحصیلی بالا و گواهینامه های حرفه ای که روی دیوار محل کارشان نصب می کنند، حرفه ای گری تلقی می شود!


البته ممکن است موارد یاد شده، بخشی از معنای واژه حرفه ای گری را پوشش دهد؛ اما معنای واقعی«حرفه ای گری» چیست و چگونه می توان روز به روز به یک حرفه ای تبدیل شد؟ در این نوشتار سعی خواهد شد ابزاری مهم برای حرفه ای شدن معرفی شود.
تعریف حرفه ای گری
در لغت نامه وبستر، حرفه ای گری این گونه تعریف شده است: «رفتار، اهداف یا کیفیت انجام کار یک فرد را به عنوان حرفه ای مشخص کند.»؛ با این تعریف، حرفه ای گری شامل مجموعه ای از ویژگی های متنوع و منحصربه فرد است. اکنون با هم مرور خواهیم کرد که این ویژگی ها کدامند؟
دانش تخصصی: اولین و مهم ترین ویژگی برای یک حرفه ای، دانش تخصصی است، حرفه ای ها با دانش تخصصی خود شناخته می شوند. این افراد تعهد عمیقی به توسعه و بهبود مهارت هایشان دارند. مهم است بدانیم که حرفه ای ها در یک مسیر فکر شده و پایدار برای رسیدن به سمت استادی در تخصص مورد نظر خود گام برمی دارند و به طور مستمر دانش خود را به روز نگاه می دارند، بنابراین آنها همیشه می توانند بهترین کار ممکن را ارائه دهند.

صلاحیت: حرفه ای ها، یک تمام کننده کار هستند. آنها قابل اعتماد هستند و به وعده هایشان عمل می کنند. اگر هم شرایطی به وجود آید که مانع تحقق وعده هایشان شود، شرایط آتی را مدیریت می کنند و کار را به بهترین وضع قابل انجام مبتنی برشرایط، انجام می دهند. حرفه ای ها بهانه تراشی نمی کنند، روی راه حل تمرکز می کنند.
صداقت و درستکاری: حرفه ای ها از خود کیفیتی از درستکاری و صداقت را به نمایش می گذارند. آنها به این واژه ها باور دارند و هرگز ارزش های مهم را دچار خدشه نمی کنند و حتی اگر در مسیر سخت تر قرار بگیرند، بازهم از راه درست خارج نمی شوند. از این فراتر اینکه، حرفه ای های واقعی، فروتن هستند و اگر کار یا پروژه ای خارج از توان تخصصی آنها باشد، ترسی از اعتراف به این موضوع ندارند. آنها به مجرد نیاز، درخواست کمک می کنند و حاضر به یادگیری از دیگران هستند.
پاسخگویی: حرفه ای ها به ویژه هنگامی که دچار اشتباهی می شوند، پاسخگوی افکار، کلمات و اعمال خود هستند. این ویژگی به درستکاری و صداقت آنها گره خورده است و عنصری حیاتی برای حرفه ای گری آنهاست.
خودتنظیمی: این افراد حتی تحت فشار نیز حرفه ای باقی می مانند! برای مثال، کارشناس خدمات پس از فروشی را در نظر بگیرید که با یک مشتری عصبانی روبه رو است؛ این کارشناس به جای بروز عصبانیت و ناراحتی با حفظ آرامش کامل از خود رفتاری حرفه ای نشان داده و شرایط را به بهترین شکل مدیریت می کند. حرفه ای های واقعی، بدون توجه به نقش و وضعیتی که دارند با افراد اطراف خود با احترام رفتار می کنند. آنها هوش هیجانی بالایی برای درنظر گرفتن احساسات و نیازهای اطرافیان دارند و اجازه نمی دهند یک برخورد بد در روز بر ارتباطات آنها با همکاران یا مشتریان تاثیرمنفی بگذارد.(ابزار هوش هیجانی در این ستون تشریح خواهد شد.)
تصویر مناسب: حرفه ای ها از نظر ظاهری همیشه مرتب به نظر می رسند؛ هرگز آنها را با لباس نامناسب و نامرتب نمی بینید. از وجود آنها اعتماد به نفس تراوش می کند و به همین خاطر احترام به دست می آورند.
چگونه حرفه ای به نظر برسیم؟ این ویژگی ها نشان می دهد حرفه ای ها، افرادی هستند که برای دیگران ارزش و احترام قائلند. این افراد اعتبار واقعی را به سازمان خود می دهند. به همین دلیل بسیار مهم است که در محل کار خود شهرت حرفه ای بودن را به دست آوریم. حرفه ای های واقعی هستند که در پروژه ها و فعالیت های مهم سازمان بازی داده می شوند و به طور معمول در مسیر شغلی خود موفق هستند.
اکنون که شما تصویر روشنی از ویژگی های یک حرفه ای در ذهن دارید، توانایی نمایش این ویژگی ها را به اطرافیان خود دارید؟ ممکن است بعضی ویژگی ها در شما وجود داشته باشد و در برخی جای بهبود داشته باشید؛ اگر چنین است روی بهبود ویژگی های ضعیف تر تمرکز کنید؛ راهبردهای مهم که برای حرفه ای تر شدن پیشنهاد می شود:
۱) تخصص خود را تقویت کنید: اجازه ندهید دانش و تجربه شما از رده خارج شود. به تقویت تخصص و به روز بودن در حوزه کاری خود متعهد باشید.
۲) هوش هیجانی خود را تقویت کنید: همان طور که اشاره شد حرفه ای ها، نیازهای عاطفی دیگران را حس می کنند؛ آنها می توانند نیازهای مشتریان و همکاران را پاسخ دهند؛ چرا که توانایی گوش دادن فعال و مشاهده دقیق اتفاقات را دارند. بنابراین برای بهبود حرفه ای گری خود، روی هوش هیجانی تمرکز کنید.
۳) به تعهدات خود پایبند باشید: اگر به رییس، همکاران یا مشتریان وعده ای می دهید، حتما به آن عمل کنید. اگر فکر می کنید تعهد شما در موعد مقرر محقق نمی شود، حتما در اولین فرصت امکان تاخیر را به ایشان اطلاع دهید. با این حال هرچه در توان دارید، برای خروج از این وضعیت به کار ببندید. بهانه جویی نکنید و به جای آن به تحقق بهترین کاری که برای خروج از این وضعیت وجود دارد، تمرکز کنید.
۴) با احترام رفتار کنید: با هرکسی که در ارتباط هستید صرف نظر از موقعیت شغلی، مهربان و با احترام رفتار کنید. ممکن است به نظر شما این موضوع کم اهمیت باشد، اما تاثیر قابل توجهی در حرفه ای نشان دادن شما دارد.
به یاد داشته باشید حرفه ای بودن یک اتفاق نیست! بلکه محصول داشتن هدف، انگیزه و اقدام است.
سیدمحمداعظمی نژاد
عضو هیات رییسه کمیته تخصصی توسعه-انجمن مدیریت منابع انسانی ایرانجعبه‌ابزار