حرکت های جهادی، اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی نیروها


تحلیلی بر حرکت های جهادی، اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی نیروها

نگارنده : دکتر حجت الله عبدالملکی

وقتي تهديدها را به فرصت تبديل كرديم.

در سالي که با نام حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني مزين شده است، به اوج رسيدن فشارهاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي بين المللي، اقتصاد کشور را در شرايط خاص قرار داده است و در اين شرايط رهبر معظم انقلاب اسلامی راهبرد «اقتصاد مقاومتي» را مطرح کرده‌اند. درک صحيح از تهاجم و تخاصم اقتصادي باعث شده که در چند سال گذشته تاکيدات مقام معظم رهبري بر حوزه اقتصاد باشد که در نامگذاري سال ها اين موضوع منعکس شده است، بنابراين شرايطي که امروزه در محيط اقتصادي شاهديم ناشي از فشار تمام عيار و آشکار از سوی رژیم های خود کامه است. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست و برای نشان دادن قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران به دشمنان کشور لازم است همه آحاد جامعه در سایه ولایت برای تحقق این راهبرد به پا خیزند.

درهر جامعه ای توجه به ارتقای سطح کیفی زندگی بدون توجه به توسعه و رشد اقتصادی امکانپذیر نیست، از این رو توجه به مولفه های اقتصادی و عوامل موثر بر رشد و یا افت این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است.

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک جامعه ای افزایش پیدا کند، می توان گفت که در آن کشور و جامعه، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. رشد اقتصادی به جامعه این امکان را می‌دهد تا در شرایط مناسب و مطلوبی، توسعه در بخش های دیگر انسانی را پی گیری کند.

دکتر حجت الله عبدالملکی دکترای اقتصاد منطقه‌ای با گرایش اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه در علوم اسلامی یکی از اهداف مهم اقتصادی، رفاه عمومی جامعه است که در آن راستا افزایش درآمد سرانه و یا به اصطلاح کاهش فقر و کاهش بیکاری از شاخص های اصلی هستند، اظهار می کند : اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری تعریف می کنند نوع اقتصادی است که در شرایط تهدید، دشواری و دشمنی بتواند وضعیت اقتصادی جامعه را به نحو مناسب و شایسته ای پیش ببرد و به اهداف خود برسد.

در یک اقتصاد مقاومتی و به خصوص در شرایط فعلی کشور که تهدیدهای داخلی و خارجی وجود دارد، اتکا اقتصاد به نهادهای داخلی خود از جمله سرمایه و نیروی کار موجود در داخل کشور است که به عنوان عناصر کلیدی و محوری در اقتصاد بیان می شود، به همین دلیل در شرایط فعلی برای تحقق فاکتورهای اصلی یک اقتصاد قوی در مقابل تهدیدها لازم است همه توانمندی های داخلی وارد عرصه شده و به فعلیت برسند.

دکترعبدالملکی با اشاره به اینکه برای به‌ فعلیت درآوردن این توانمندی‌ها، حرکت های معمولی کفایت نمی کند و لازم است نوع خاصی از رفتار و جریان انگیزشی در جامعه به وجود بیاید، تصریح می کند: همانطور که حضرت آقا سال گذشته عنوان جهاد اقتصادی را برگزیدند با مطرح كردن فرآیند حرکت های آینده مان، تاکید کردند که با حرکت‌های معمولی نمی توانیم به اهدافمان برسیم. پس جهاد اقتصادی یکی از اجزای مهم اقتصاد مقاومتی است و در شرایط فعلی بدون این عنصر به اهدافمان نخواهیم رسید.

ایثار،عامل مهم توسعه اقتصادی

در تعریف جهاد اقتصادی نیز اینگونه گفته می شود که همه عناصر تاثیر گذار در اقتصاد، عامل ایثار را هم جزو عوامل تعیین کننده انگیزه‌های رفتاری‌شان قرار بدهند.

این استاد دانشگاه با بیان مطلب فوق، عناصر و عوامل اصلی تاثیر گذار در اقتصاد را به سه دسته کلی شامل‌ مصرف کنندگان، تولید کنندگان و دولت تقسیم کرده و می افزاید: منظور از اینکه عناصر و عوامل اقتصادی به صورت جهادی رفتار کنند این است که در برنامه‌ریزی‌ها و در رفتار خودشان، ایثار را بگنجانند. مثلا ایثار تولید کننده این گونه است که در شرایط بحرانی محصول خود را با قیمت کمتر عرضه کند و منابع و مصالح مصرف کننده را در نظر داشته باشد.

وی ادامه می دهد: همچنین مصرف کننده در شرایطی که تهدید های اقتصادی داخلی و خارجی وجود دارد، تلاش کند محصولات داخلی را ولو با قیمت بیشتر یا کیفیت کمتر با محصولات مشابه خارجی جایگزین کرده و مقداری از رفاه خود را بکاهد و وقتی تولیدکننده از مقداری از سود خود و مصرف کننده هم از مقداری از رفاه خود بگذرد می‌توان عنوان فرآیند عمومی جهادی در اقتصاد را به آن اطلاق کرد.

این صاحب نظر در زمینه اقتصاد، حرکت های جهادی را از جمله جریان هایی عنوان می کند که در سالهای اخیر رشد قابل توجه و اثرات چشمگیری در محرومیت زدایی داشته است.

وی با بیان اینکه گروه هایی از مردم با تخصص های مختلف مقداری از زمانشان را ایثار می کنند و در اختیار دیگران قرار می دهند و به یاری محرومان می شتابند حرکت ارزنده است که تاثیر بسیاری در محرومیت زدایی دارد مي‌گويد: ما معتقدیم در شرایط فعلی کشور حرکت های جهادی مهمترین بخش ازالگوی توسعه و پیشرفت اقتصادی است و بدون این حرکتها با وجود دشمنی ها و مشکلاتی که از سوی استکبار و رژیم های خودکامه هست به اهدافمان نخواهیم رسید. با مطالعه میدانی هم به این نتیجه می‌رسیم که هر جا عنصر جهاد در حرکت ، رفتار، برنامه ریزی ودر سیاست گذاری وجود دارد موفقیت حاصل شده و نتایج قابل قبولی داشته است.

مبتنی بر همین مسئله، نظریه ای تحت عنوان تدبیر جهادی مطرح شده که بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، افرادی که عنصر جهاد و ایثار را در عملکرد خود وارد کرده اند ، نسبت به کسانی که به همه مسائل صرفا به صورت انتفاعی نگاه می کنند، موفقیت های بیشتری داشته اند.

دکترعبدالملکی در این خصوص می گوید: در بین مدیرانی که در عرصه محرومیت زدایی فعالیت می‌کنند آنهایی موفق هستند و به نتایج قابل قبولی دست می یابند که عنصر جهاد در رفتارها و حرکت شان وجود داشته و به همین علت در طراحی نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی برای کشور در دهه جاری که دهه پیشرفت و عدالت است، عنصر حرکت‌های جهادی را یک عنصر کلیدی و نه صرفا یک عنصر شعاری و تشریفاتی و تبلیغاتی می دانیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه این حرکتها مولفه و یک اهرم قوی برای توانمند کردن کل جامعه به حساب می آید و نقش موثری در بروز توانمندی های داخلی کشور در حوزه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد تصریح می کند: وقتی چند هزار گروه جهادی به صورت کاملا پراکنده و توزیعی در مناطق کشور وارد می شوند و با نگاه‌های تخصصی و نیمه تخصصی مسائل مختلف اقتصادی نواحی و روستاها را بررسی می کنند، مبتنی بر نظریه تدبیر جهادی بسیاری از پتانسیل‌ها شناسایی می‌شوند و راه حل های خلاقانه و راه گشا برای مشکلات منطقه ها پیدا می شود و نهایتا همه این موارد سبب می شود جامعه به ظرفیت واقعی و اقتصاد به وضعیت بالقوه خود برسد.


فهرست مندرجات
۱ - پیوندها

پيوندها[ویرایش]

سایت جهادگرجعبه‌ابزار