حرکت های جهادی دانشگاه مازندران


اردوی جهادی چیست؟

حضرت علی(ع):
جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان خاص خود گشوده است.
اردوی جهادی یک عادت شیرین که هر چند و قت یکبار اتفاق می افتد نیست.
اردوی جهادی یک سرگرمی تازه که به سرگرمی هایتان اضافه شده باشد، نیست.
اردوی جهادی لهو و لعب تازه ای در امتداد پاره ای از بیهودگی های زندگی نیست.
((اردوی جهادی آغاز است ، سرچشمه جاری شدن است))
یک ذکر است که مجاهد بودن را در دل یادآوری میکند.


تعریف اردوهای جهادی[ویرایش]

هر چند که خود لفظ اردوی جهادی چالش برانگیز است و گروههای مختلف، آن را با تعابیر گوناگونی ذکر می کنند؛ مانند سفر جهادی، مسافرت جهادی، حرکت جهادی و … ولی اکثر این تعابیر یک دعوای لفظی است و اطلاق هر یک از این تعابیر نمی تواند موجب تغییر ماهیتی آن شود. آنچه در نفس این مسئله موضوعیت دارد و حتی در اسم آن هم نمود دارد (جهادی) وجه اشتراک همه تعابیر است. بدون در نظر گرفتن این اصل، ماهیت مسئله دشتخوش تغییری شگفت می شود. بدین معنا که غفلت از این اصل موجب استحلاله ماهیتی می شود و ضربه ای بنیادین به این موضوع وارد میکند. با توجه به این مطلب در اینجا ما تعبیر اردوی جهادی را به کار میبریم . همانطور که توضیح دادیم ، اردوی جهادی در قالب های مختلفی از جوانان تشکیل می شود از جمله اردوی جهادی دانشجویی، اردوی جهادی اقشار، اردوی جهادی پزشکان، اردوی جهادی طلاب و …

حال اردوی جهادی چیست؟[ویرایش]

هرچند که اردوی جهادی در عرصه های مختلف (علمی، بهداشت و درمان، عمرانی، فرهنگی، پژوهشی، دامپروری و کشاورزی، خدمت رسانی و مطالبه گری و …) تعاریف متفاوتی دارد ولی در اطلاق اردوی جهادی می توان یک تعریف را حمل کرد. در تعریف اردوی جهادی بهتر است که اول این سوال را بپرسیم که اردوی جهادی چه نیست؟
اردوی جهادی یک عادت شیرین که هر چند و قت یکبار اتفاق می افتد نیست.
اردوی جهادی یک سرگرمی تازه که به سرگرمی هایتان اضافه شده باشد، نیست.
اردوی جهادی لهو و لعب تازه ای در امتداد پاره ای از بیهودگی های زندگی نیست.
هر چند که اگر نیت درستی نداشته باشیم و همت نکنیم باید اعتراف کرد که اردوی جهادی پتانسیل کافی برای تبدیل شدن به آن چیزهایی که نیت را دارد.

و اما حال باید بپرسیم که اردوی جهادی چیست؟[ویرایش]

(اردوی جهادی آغاز است ، سرچشمه جاری شدن است)
یک ذکر است که مجاهد بودن را در دل یادآوری میکند. و به عبارت دیگری اردوی جهادی را باید اینگونه تعریف کرد: یک حرکت دسته جمعی که در آن افراد با توجه به موقعیت کاری یا علمی که درجامعه دارند یک سری برنامه های اصلاحی را، طی یک برنامه غالباً کوتاه مدت و البته بدون انگیزه مالی به اجراء در می آورند. تعریف بستر اردوهای جهادی اینگونه است: اردوهایی است که در آن تعدادی از دانشجویان، دانش آموزان یا طلاب حوزه علمیه در مناطق محروم کشور بصورت داوطلبانه به انجام فعالیت های فرهنگی- آموزش و خدمات-عمرانی می پردازند.
منبع: قرارگاه جهادی مهرورزان
جهادی دانشگاه مازندران
وبلاگ تخصصی حرکت های جهادی دانشگاه مازندرانجعبه‌ابزار