خرمدره


شهرستان شهربابک استان کرمان
خرمدره استان زنجان


بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان الوند
الوند/پلاس/خلیفه لو/اسلام اباد/معدن آذر چين/ارانج/انجلین

← دهستان خرمدره
اردجین/باغ دره /خلج/رحمت اباد/مزرعه سبز دشت/سوکهریز//شویر/فلج/قلعه حسينيه/کلوچ/کوچ/شركت مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري خرمدره/مزرعه خان محمدي/نصيراباد/ویستان بالا/ويستان پائين/مجتمع خدمات رفاهي غزال / رستوران غزال/شهرك صنعتي خرمدره/شرکت سيليس آرا/شرکت سيمين تخم

← شهرها
خرمدره/شویر/اردجین/سوکهریز/قلعه حسينيه/نصيراباد


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار