خنجشت
قدمت روستای خنجشت[ویرایش]

قدمت روستای خنجشت به ۱۲۰۰سال قبل بر میگردد

خنگشت . ُ گ ِ (اِخ ) نام یکی از دهستانهای دوازده گانه ٔ بخش مرکزی شهرستان آباده است بحدود و مشخصات زیر: شمال کوههای مشکان و دلونظر و کوه سیب . باختر دهستان شهرمیان (جلگه ٔ تهران ) جنوب ارتفاعات احمدآباد و کوه لاله گون . خاور دهستان قنقری علیا. موقعیت کوهستانی است . این دهستان در جنوب بخش واقع و رودخانه ٔ شادکام از وسط آن جاری و بدریاچه ٔ کوچک کافتر میریزد. هوای آن معتدل مایل بسردی و آب مشروب و زراعتی از چشمه سارها وقنوات تأمین می گردد. محصولات آنجا غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و از صنایع دستی قالی بافی است . این دهستان از ۸ آبادی تشکیل شده و نفوس در حدود ۱۴۰۰ تن و قراء مهم آن عبارتند از: خنگشت که مرکز دهستان است ، نظام آباد، علی آباد، کافتر و حسین آباد در شمال و شمال باختری دهستان طایفه ٔ شش بلوکی قشقائی و باصری خمسه از ایل عرب و در اطراف قریه ٔ خنگشت طایفه ٔ کردشولی عرب ییلاق می کنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷).
در لغت نامه دهخدا خنگشت . ُ گ ِ (اِخ ) نام یکی از دهستانهای دوازده گانه ٔ بخش مرکزی شهرستان آباده است بحدود و مشخصات زیر: شمال کوههای مشکان و دلونظر و

خنگشت . ُ گ ِ (اِخ ) دهی است ازدهستان خنگشت از بخش مرکزی شهرستان آباده . با ۴۰۰ تن سکنه ، شغل اهالی زراعت و صنایع دستی قالی بافی و یک باب دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷).

شوراي اسلامي روستا[ویرایش]

اسامی شورا خنجشت (سال۹۲-۹۳)
و امرهم شورا بینهم
مردم فهیم روستای خنجشت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها درتاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۴
حضور حداکثری داشتند با توجه به تاکید مقام عظمای ولایت مبنی بر سال حماسه سیاسی و
اقتصادی مردم این روستا نیز با شور و هیجان خاصی در انتخابات شرکت نمودند و اراء خود را
به داخل صندوقها ریختند پس از پایان رای گیری کار شمارش آراء تا ساعت ۸ صبح روز
بعدادامه داشت که افراد زیر بعنوان شورا ی اسلامی روستا حائز اکثریت ارا شدند.

۱- اقای ابراهیم همایونی فرزند رضا
۲-اقای ایت الاه یونسی فرزند خدارحم
۳- آقای ایمان نامجو فرزند مجید
۴-آقای شاداب عیدی فرزند محمدجان
۵-آقای محمدتقی تقی زاده فرزند بهمنجعبه‌ابزار