دبیر خاقان


نشناختیم چرا?

اسمش را حسین گذاشتند، او فرزند مهدی دبیرخاقان بود که در سال ۱۲۷۶ بدنیا آمده بود.
پدرش استاد دارالفنون بود و آرزو داشت که با کمک استادش میرزاعبدالله شوندی، در اراضی کرفس، یک دارالفنونی برای غرب کشور بسازد.
حسین سه سال در کرفس به اداره املاکش پرداخت. او سفیر ایران در روسیه، هلند و ... شد و بعدها در دوره دوم دولت مصدق و قبل از حسین فاطمی، مدت کوتاهی وزیرخارجه شد.
در مهرماه ۱۳۵۱ و در ۷۵ سالگی دار فانی را بدرود گفت. نه کسی او را شناخت، نه گذاشتند شناخته شود.
خلاصه بسیار کوتاه از زندگی دبیرخاقان و فرزندش. کتاب مفاخر شهرستان رزن(درحال اتمام)، احمد صلاحی. ۲۲ اسفند ۹۵.جعبه‌ابزار