درمیان


درميان استان خراسان جنوبی


بخش قهستان[ویرایش]


← دهستان فخررود
اندره / پیرزنوک /خسرواباد/ خورشیدان / دره عباس / سهک /سيداباد/ شیرک / عبدله /علي ابادفخرود/علي ابادفرهنگ/فضل اباد/ فورخاص/لتي/نگينان/ اسفيچ/ اویجان / زارگز / زیردره / سیدان /فيزيك/ گسک / منصوراباد

← دهستان قهستان
اسپندر/انيك/اويشك/بابريك سفلي/ بابریک علیا / براندود /بوته زيرگ/بهنو/بيدسك منند/ تخته جان /تكنصرت/ تنگل /توت كري/خوان/خونيكسار/خيراباذ/رجنوك/زيربراندود/سراب سفلي/سرخنگ/ سريجان/سيداباد/شمس اباد/عشقيز/كال بيد/كلاته حاجي رضا/كلاته كمال/كلاته /ملا/كماچي/كوشكك/گرازخونيك/گز/گيت/ماه سنان/مناوند/منندبالا/ميراباد/نوغاب/نوقند /وک /منت اباد

← شهرها
قهستان

بخش گزيك[ویرایش]


← دهستان طبس مسينا
احمداباد/اسپيد/پوزه جنگا /پاسگاه پوزه جنگا/جلاران/چاه مضراب/چاه ملا/حسن اباد/خرمك/دستگرد/ذكري/رزه/علي اباد/فيض اباد/كلاته يعقوب بيگ/گرسك/گزوند / گزند/محمداباد/مورتيغ/پاسگاه پوزه جنگا۲/كلاته نوسلمان اباد/ كلاته /كلات علي/پاسگاه شهيدخلاقي ۲/پايگاه شهدا/پاسگاه گاويچ/پاسگاه چاه مضراب ۲/چاه خنجك/شهرك اسلام آباد/گل ني

← دهستان گزيك
سپستان/ (سه پستان) /ابگرم/اواز/ پاتنگ /خيراباد/قلعه نو/كلاته بلوچ/كلاته گاويچ/گاويج/گلودره /گلورده/نصرالدين/شوراب /اشربي/پاسگاه شهيدقوچاني/پاسگاه ميل ۷۳/النگ مرغ/چاه عزيز الهياري

← شهرها
طبس مسينا/گزيك/اواز

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان درميان
اره فورگ
اسكندر/اسماعيل اباد/بنياب/پلنگ اباد/تغنديك/جاجنگ/چك/حسن اباد/خونيك/خونيك/خونيك بزغاله/دادران/درسري/درميان/دوشينگان/ربيع اباد/زليران/سداباد/سرش اباد/سرو/كلاته سليماني /كلات سليماني /كلاته سلما/سنگي دره/شوشک / شومه /عليانسفلي/علي اباد/عميدابادسفلي/عميدابادعليا/عميدابادقاضي/فخراباد/ فورگ /قيك پائين/ قیک سفلی /كلاته حاجي عطا/كلاته كاچي/كلاته ميرزا/كلاته نظر/كلاته نو/ گزند / مود علیا /نصراباد/هندر/محمدابادسفلي/محمدابادعليا/رودرباط/اشك/ تاغان /چشمه شور/خسروابادپائين/رجنعي/كريم اباد/كلاته كربلايي غلام/زيدان/كلاته ني حمام/محمدجعفر/دكل مخابرات سربيشه/دونخي/اره كوه/سرخ دره/دفت ابادعليا/چاه نقشي/محموداباد/سايت نيروئ هوايي/گل افشان شهر/پدافند هوايي

← دهستان مياندشت
برقندان / تخویج / تشوند /خلف/دره چرم/ نخاب / نوغاب / هندوالان / محمدیه /مهدي اباد/ اسدیه / بورنگ /چك/ خونیک / باز / رخ /قاسم اباد/كلاته سراگاه/كلاته نايب/ماه بانو/ مسک / مقدر /نوزاد

← شهرها
اسديه/درميان/نوغاب/بورنگ


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار