دستگاه برداشت هویج و سبزیجات ریشه ای مخروطی شکل


هدف از ارائه:ارتباط با سرمایه گذاران - مشاوره برای بازار یابی
چکیده:برداشت محصول نتيجه زحمات كشاورز در مراحل تهيه و آماده كردن زمين ، كاشت ، داشت مي باشد و هر قدر اين مرحله دقيق تر و بهتر انجام گيرد سود بيشتري براي كشاورز دارد و او را دلگرم تر و علاقه مند تر به كار كشاورزي مي سازد .مسلماً برداشت محصول بوسيله ي ماشين سريع تر و بهتر از وسايل دستي است و به كشاورز فرصت مي دهد تا از زمان هاي صرفه جويي شده براي گسترش سطح كشت و تهيه بذر و بستر خوب استفاده نمايد .با مكانيزه كردن برداشت مي توان از هزينه هاي جانبي جلوگيري نمود ، هدف از توليد اين دستگاه بومي سازي طرح مي باشد ، دستگاهي كه قابليت برداشت در زمين هاي زير كشت ايران را داشته باشد .مكانيزم اكثر دستگاه هاي شركت هاي خارجي نظير ASA , Simon و .... بر اساس رطوبت زياد خاك مي باشد كه با وجود زمين هاي سنگ لاخي ( سيلتي شني ) در كشور ايران مكانيزم هاي اين دستگاه ها راندمان بالايي ندارند ، ارائه اين طرح به منظور رفع اين مشكل و جلوگيري از خروج ارز از مملكت و همچنين قابليت ايجاد توانايي خريد دستگاه براي كشاورز در جهت مكانيزه كردن برداشت هويج مي باشد كه خود گامي در جهت پيشرفت ميهن عزيزمان مي باشد .
۴-ویژگی¬ها و مشخصات فنی محصول یا خدمات نهایی شرکت: همانطوركه قبلا هم گفته شد از نوع اتصال جزء دستگاه هاي برداشت كششي مي باشد و توسط مالبند به عقب تراكتور وصل و كشيده مي شود و حركت خود را از محور pto در تراكتور مي گيرد.
اجزاء ساختمانی اين دستگاه عبارتند از :
۱- شاسي
۲- چرخ هاي حامل
۳- دستگاه انتقال توان
۴- تيغه هاي وقه زني
۵- فاروهاي هيدروليكي
۶- نوارهاي برداشت
۷- نوار نقاله اوليه
۸- مخزن
۹- نوار نقاله ثانويه
الف : چاقوهاي طوقه زني در پايان فصل كاشت به طور طبيعي اندام هاي هوايي هويج بر اثر رشد طبيعي دچار پژمردگي ناگهاني مي شود كه با وارد كردن ضربه به آن از روي غده جدا مي شود ، مكانيزمي كه براي جدا كردن سبزينه از گياه استفاده شده از اين ويژگي پيروي مي كند .چاقو هاي طوقه زني كه در ابتداي دستگاه با حركت دوراني خود شروع بكار مي كند با وارد كردن ضربه به قسمت سبزينه ي گياه آن را جدا مي كند . شايان ذكر است كه اين چاقوها با لبه هاي كند طراحي شده اند كه به قسمت سبزينه ي گياه ضربه وارد كند ، چنانچه آنها تيز باشند سبب برش مي شود كه كارايي مطلوب را ندارد .
ب : فاروهاي هيدروليكي فارو ها بايد با زاويه اي نسبت به هم قرار بگيرند كه انتهاي تيغه در پايين در حدود ۱۵۰cm باشد .زاويه دار بودن تيغه ها باعث مي شود كه از دو طرف به جويچه هايي كه محصول روي آن قرار دارد فشار آورده و حركت رو به جلوي تراكتور باعث خراش دهي خاك و سست كردن خاك اطراف محصول مي شود ، بدليل ساختمان خاص اين قسمت ، محصول را مقداري به سمت بالا مي كشد . در انتهاي فاروها تيغه هايي در نظر گرفته شده است كه محصول را به سمت تسمه هاي برداشت هدايت مي كند .
نكته : هيدروليكي كردن اين فارو ها جهت ميزان باردهي و همچنين آساني جابجايي دستگاه بدين مزارع مي باشد .تعداد اين تيغه ها چهار عدد و بصورت جفتي مي باشد و فاصله آنها بر اساس دستگاه كارنده بايد تنظيم گردد .
ت : نوارهاي برداشت :پس از انجام عمليات ياد شده و حركت رو به جلوي دستگاه ، محصول در بين تسمه هاي پهن Vشكل قرار مي گيرد . در هر رديف دو تسمه وجود دارد كه حركت آنها در خلاف همديگر مي باشد ، حركت اين تسمه ها محصول را از خاك جدا كرده و ضمن بالا بردن آنها را بر روي نوار نقاله اوليه تخليه مي كند..اين مكانيزم درساير دستگاه هاي برداشت هويج كارايي مطلوبي را داشته است. دستگاه برداشت شركت هاي بزرگ مانند ASA , Simon و .....ث )
نوار نقاله اوليه :وظيفه گرفتن محصول را از نوارهاي برداشت و تخليه آن در مخزن را بر عهده دارد ، بر روي اين نوار ها بايد برآمدگي هايي يا تيغه هايي وجود داشته باشد جهت جابجايي محصول .
ج ) مخزن نوار نقاله اوليه محصول را درون مخزني تخليه مي كند كه با استفاده از شيب كف آن محصول به سمت نوار نقاله ثانويه هدايت مي گردد .و ) نوار نقاله ثانويه :همانطور كه گفته شد با استفاده از شيب مخزن محصول به سمت نوار نقاله ثانويه هدايت مي شود . محصول بر روي نوار نقاله ثانويه قرارگرفته و با استفاده از تيغه هاي نوار به سمت بالا هدايت شده و در نهايت در تريلري كه به منظور جابجايي محصول در نظر گرفته شده است تخليه مي شود.چ ) دستگاه انتقال توان :اين دستگاه حركت اصلي خود را از شافت pto ( محور توان دهي ) تراكتور مي گيرد حركت توسط دو شافت از محور pto به چرخ دنده خورشيدي ( پيشاني ) ارسال مي گردد .
دو عدد چرخ دنده به چرخ دنده مادر (پيشاني) متتصل مي شود كه يكي به صورت عمودي و ديگري بصورت افقي مي باشد:
۱- چرخ دنده عمودي: با چرخش چرخ دنده پيشاني و به حركت در آمدن چرخ دنده عمودي، حركت مورد نياز نوارهاي برداشت توسط دو عدد چرخ تسمه كه در انتهاي اين چرخ دنده متصل شده است تامين ميگردد.
۲- چرخ دنده افقي : با حركت چرخ دنده افقي كه به چرخ دنده پيشاني متصل مي شود حركت مورد نياز نوار نقاله اوليه توسط چرخ زنجير و همچنين تيغه هاي طوقي زني توسط چرخ تسمه و تسمه را امكانپذير مي كند .
۳- حركت مورد نياز نوار نقاله ثانويه :باحركت محور توان دهي تراكتور و انتقال آن به شافت ،پيش از چرخ دنده ي خورشيدي يك عدد چرخ تسمه بر روي شافت قرار مي گيرد ، كه حركت شافت را به چرخ تسمه ديگري كه در زير دستگاه قرار مي گيرد ارسال مي كند.اين چرخ تسمه توسط يك شافت حركت مورد نياز نوار نقاله ثانويه را تامين مي كند.
wikiidea.irجعبه‌ابزار