دشتستان


شهرستان دشتستان استان بوشهر


بخش سعدآباد[ویرایش]


← دهستان زيرراه
آل يوسفي سفلي / آل يوسفي عليا / برمک / بشير آباد/ بنه فارسی / تل سرکوه / تل قاتل / جتوط / درودگاه / زيرراه / سربست / محمود آباد / نظر آقا / هلپه اي / ركوردان / اسلام آباد

← دهستان وحدتيه
بنه فرامرز / سده / سرقنات / برنگ بزرگ / برنگ كوچك / بي من / جره سفلی / جره عليا / جره ميان / چوگرگ / دره چاه / سياه منصورسفلي / سياه منصورعليا / شاه قاسم / شول / سبا/ڈكان سرخ / ماردون / گلي ماردون / مجتمع دامپروري وكشاورزي / چاه نفت نرگسي / ايستگاه بره برداري نرگسي

← شهرها
سعد آباد / وحدتيه / درودگاه / نظر آقا / هلپه اي

بخش شبانكاره[ویرایش]


← دهستان شبانكاره
بنه رضا / بنه عباس / بنه محمدوخانعلي / پلنگی / گلدشت / سردشتك / طاوه سياه / ميلك / بنه حاج غلام / بنه حاج نعمت / بويري/بهر/چاه دول/چاه زنگي/چهل زرعي عجم/چهل زرعي عرب/خليفه اي/خيارزار/دهداران سفلي/دهداران عليا/ذكريايي/سراج آباد/سرخره //سررود/سميعي/شاه فيروز/شلدان وباغي/عطيبه/لايپه/محمدجمالي/بنه محمدعلي/بنه محمد

← شهرها
شبانكاره/دهداران سفلي/بويري

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان حومه
ابوالفيروز/گندم ريز/باغ حصار/بنداروز/حسن آباد/خوشاب/خوش مكان/دره چيتو/ سرکره / گزبلند /مرغداري دشتستان/ني نيزك/جنوبگاز/رجب آباد /رجو آباد/

← دهستان دالكي
بنه جابري/دهقايد/راهدار/قراول خانه/آب ميخك/خيرآباد/قلعه سفيد/ايستگاه شهيد صلاحي/مجتمع صنايع غذايي دبش/بارگاهي/معدن سنگ گچو/معدن مورگ چر/معدن گچ تنگ توسه /معدن سنگ شوسه //كارخانه تيرسيماني /شركت تيرسازان /گچ پزي شاه حسيني

← دهستان زيارت
چاه خاني/چاه عربي/ده نو/عيسوند/بناراب شيرين/جرافي/ جیمه /زيارت/صفي آباد/كلل/مزرعه علي پيشاهنگ

← شهرها
برازجان/ دالکی /زيارت/سركره/قلعه سفيد/راهدار/بنداروز/چاه خاني/دهقايد

بخش ارم[ویرایش]


← دهستان ارم
بزپر/ بیدو /سناوين سنا/ آب گرمو / آب مارو / انارستان /باغ تاج/تلخ آب/ تنگ درکش /تنگ سوك/ تنگ فاریاب / چراب / جمغاری / جمیله /حسين آباد پناهي / اخره //خيرك/رودفارياب/ شکرک / گشنی / لرده / ناخا

← دهستان دهرود
آقا ميراحمد/پرگانك/چاوك/دهرودسفلي/دهرودعليا/ساختمان طاهر/سوك/ کفترو /كم زرد/مرده خير/مزرعه آب شيرين/ نصاد /ساختمان جهانگير/بنگ تر/بنگ خشك ( سه تل )/چائ/ رونی

← شهرها
تنگ ارم/دهرودسفلي/رودفارياب

بخش بوشكان[ویرایش]


← دهستان بوشكان
احمدي/امامزاده بده/بوشكان/تنگ رود/نورآباد- خون/ شلدان / ایلشهر /حاجي آباد/حسين آباد/منصور آباد

← دهستان پشتكوه
آبپاي ارغوان/پل اشكن/تنگ زرد/ درنگ / زیرمله / سرمله /شاه پسرمرد/شاهي جاني/ طلحه / فاریاب /كله گرگي/ کمرزرد / هفت مله /غنچه بگي/بيشه نر

← شهرها
كلمه/بوشكان/طلحه/فارياب/

بخش آب پخش[ویرایش]


← دهستان درواهي
بنار آزادگان/تل سبز/ميان دشت / چاه موشی //چم درواهي/ چهاربرج / گروگزی /گناوه كان

← دهستان دشتي اسماعيل خاني
بصری /بنارسليماني/بند محمد عبداله/چم تنگ/ خمیسی /دشتي اسماعيل خاني/سه كنار/مكابري

← شهرها
آب پخشجعبه‌ابزار