دشت بو


بهينهسازي شبکه توزيع برق روستاي 'دشت بو' دامغان
مدیر توزیع برق شهرستان دامغان از اصلاح و بهسازی شبکه فشار ضعیف روستای;دشت بو; از توابع دهستان دروار این شهرستان خبر داد.
"احمد یوسفی" روز یکشنبه افزود: این طرح به منظور کاهش تلفات و افزایش ضریب اطمینان شبکه توزیع برق اجرا شده است.
وی اظهار داشت: برای بهسازی خطوط فشار ضعیف این روستا، دو هزار و ۵۰۰ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل و انشعابات مشترکان و چراغهای روشنایی معابر نیز اصلاح و بازسازی شد.
ندیر توزیع برق دامغان گفت: برای اجرای این پروژه ۵۳۰ میلیون و ۷۵۶ هزار ریال هزینه شده است.منبع: ایرناجعبه‌ابزار