دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی


معرفی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی
در راستای سیاستهای اصولی دولت نهم و دهم مبنی بر رسیدگی دقیق و به موقع به مسائل روستایی و جهت پیگیری راهبردهای ترسیم شده مطابق برنامه های کشوری در سطح استان در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ دفتر امورروستایی و شوراها به عنوان یک دفتر مستقل تشکیل و دفتر امور مناطق محروم در آن ادغام گردید .
استان خراسان رضوی با گستره وسیع به عنوان بزرگترین استان در حوزه روستایی کشور شناخته می شود که در آن ۳۳۳۶ روستای دارای سکنه و ۲۵۲۶ شورای اسلامی روستایی و ۲۱۲۴ دهیاری، ۶۹ شرکت تعاونی دهیاری،۲۷ هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها در شهرستانها و یک هیئت استانی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها از موادی است که بایستی توسط دفتر امور روستایی و شوراها راهبری و مدیریت گردد.
از سوی دیگر با نگاهی دقیق به تحولات چند سال گذشته خصوصاً در دولت خدمت گذار نهم و دهم مشخص می شود که سیاست اتخاذ شده در تدوین برنامه های ملی انتزاع بسیاری از وظایف دستگاهها و واگذاری آن به دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستایی می باشد و اثرات آن بالتبع افزایش وظایف و حجم فعالیت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری است که به عنوان نمونه برخی تحولات می توان بدین شرح اشاره کرد: تصویب و اصلاح قانون شوراها و افزایش اختیارات دهیار و شورای اسلامی( سال ۱۳۸۶)، تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش حدوداً چهار برابری منابع درآمدی دهیاری ها( سال ۱۳۸۹)، اختصاص یک فصل در برنامه پنجم توسعه به امر توسعه روستایی و تشریح وظایف فراوان در آن برای دهیار به عنوان مدیر ارشد روستایی ( سال ۱۳۸۹)، تعیین نهاد دهیاری به عنوان دستگاه اجرایی در قانون بودجه( سال ۱۳۹۰)، تنظیم تفاهم نامه واگذاری از شبکه های آب شرب روستایی با وزارت نیرو( سال ۱۳۸۹)، تصویب و ابلاغ شورای عالی اشتغال مبنی بر محوریت دفتر امور روستایی در کمیسیون اشتغال روستایی( سال ۱۳۹۰)،تنظیم تفاهم نامه واگذاری اختیارات وزارت راه و شهرسازی در نگهداری راههای روستایی (سال ۱۳۹۰)و دهها تفاهم نامه دیگر با دستگاههای مرتبط.
اهداف و وظایف دفتر امور روستایی و شوراها :
۱- مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها استان.
۲- همکاری با واحد های ذی ربط در وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در روستاها .
۳- بررسی طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد باهمکاری دفتر فنی استانداری.
۴- اقدام در مورد راهنمایی شورای اسلامی ده و واحدهای عمران روستایی به منظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خود یاری و مشارکت مردم .
۵- نظارت بر برنامه ها ی عمرانی و گزارش گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات ، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم عند اللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی .
۶- هماهنگی با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی بر اساس استعدادهای مناطق ، به منظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری ، صنایع کوچک و تبدیلی وصنایع مرتبط با بخش کشاورزی .
۷- انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاههای مربوطه ، بانک ها وموسسات مالی به منظور پرداخت کمک های فنی و اعتباری ، تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی وتهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده .
۸- همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرای عملیاتی : ۱- ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها ۲- فعال سازی تشکل های مردمی و خیرین و بخش خصوصی درزمینه انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژ ه های عمرانی و طرح های اشتغال زا در مناطق روستایی ، رشد وتوسعه کار آفرینی و ایجادمشاغل جدید از طریق انجام آموزش های مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای هر منطقه ۳- رفع نیازهای آموزشی در زمینه دینی ، تربیتی ، علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روحیه خود باوری ، خود اتکایی و عزت نفس در روستاییان .
۹- توسعه خدمات بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوطه به توسعه بیمه های سلامت ، تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمه ای در روستاهای استان .
۱۰- نظارت بر اقدامات دستگاههای متولی حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی روستاها در چهارچوب قوانین موجود.
۱۱- نظارت بر واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط در زمینه اجرایی طرح های به سازی و نوسازی ساختار کالبدی محیط و مقاوم سازی مسکن روستایی و اجرای طرح های مصوب روستایی.
۱۲- تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیر مترقبه و ارائه به اداره کل مدیریت بحران جهت تخصیص اعتبارات لازم .
۱۳- بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری و همکاری با واحدهای ذی ربط در نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاریهای استان.
۱۴- برنامه ریزی وپیگیری در خصوص تشکیل دهیاریها بر اساس قوانین و مقررات مربط با کمک و همکاری فرمانداری ها و بخشداری های استان .
۱۵- ابلاغ قوانین و دستور العمل های مربوط به دهیاریها به فرمانداران و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی .
۱۶- پیگیری تهیه طرح های روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذی ربط استانی .
۱۷- ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداریها و دهیاریها .
۱۸- پشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاریها و هماهنگی های لازم دراین زمینه با واحدهای استانی دستگاهای اجرایی و پیگیری تامین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای ذی ربط.
۱۹- همکاری با واحدهای مسول در بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری و شورای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تایید و ابلاغ برای اجرا.
۲۰- همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و واحدهای ذی ربط در استانداری به منظور تهیه بانکهای اطلاعاتی ، جمع آوری اطلاعات وتنظیم گزارشات مرتبط باتغییرات شاخص های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیر بنایی روستاها ی استان و کنترول مستمر تغییرات این شاخص ها و به روز رسانی بانک اطلاعات دهیاریها و شورای های اسلامی روستا.
http://www.khorasan.ir/roostaee/tabid/۸۴۸۳/Default.aspxجعبه‌ابزار