دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا


مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی بهزاد افشار را به این سمت منصوب کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی بهزاد افشار را به سمت مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب کرد .
در حکم وزیر کشور به مراتب تعهد، درایت ، تخصص و تجارب مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره شده و سیاستگذاری و برنامه ریزی دقیق در امور مربوط به شوراها، بررسی و بازنگری در قوانین و آیین نامه های مربوطه ، نظارت بر عملکرد شوراها را از جمله وظایف مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرده است .
وزیر کشور همچنین تلاش در جهت ارتقاء کارآمدی و توانمندسازی شوراها ، نظارت بر مصوبات و ارزیابی عملکرد شوراها و تشکیل جلسات هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی و نظارت بر سفرهای اعضای شوراهای اسلامی به خارج از کشور را از جمله دیگر وظایف مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر وروستا نامیده است .
عبدالرضا رحمانی فضلی در این حکم با آرزوی موفقیت برای بهزاد افشار به ضرورت حرکت در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید در زمینه شوراها و اهتمام ویژه در این امر تأکید کرده است . /هجعبه‌ابزار