دفتر مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری
آشنايي با دفتر مناطق محروم كشور و فعاليت هاي آن[ویرایش]

در آبانماه ۱۳۶۸ دفتر امور مناطق محروم كشور در نهاد رياست جمهوري زير نظر مستقيم رئيس جمهور به رياست آقاي جلیل بشارتی تشكيل گرديد و فعاليت عمده آن به طور رسمي از ابتداي سال ۱۳۶۹ آغاز شد.
متعاقب آغاز كار رسمي دفتر ، به منظور صرفه جويي بيشتر و پرهيز از افزايش هزينه هاي جاري و همچنين ايجاد هماهنگي براي اجراي طرح هاي عمراني و زيربنايي در مناطق محروم، دبيرخانه اي در هر استانداري تشكيل شد تا در خصوص اعتبارات مناطق محروم نظارت و پيگيري لازم را به عمل آورند. دفتر امور مناطق محروم كشور-رئيس جمهور به عنوان يكي از تشكيلات ستادي نهاد رياست جمهوري شامل قسمت هايي به شرح ذيل مي باشد:
- طرح و برنامه
- نظارت فني و عمراني
- امور طرح هاي توليدي و اشتغالزا
- حوزه رياست و دفتر دبيرخانه

معاونت اشتغال[ویرایش]

اين دفتر به منظورپيگيري امور مربوط به ايجاد اشتغال مولد و پوياتوأم با اجراي طرح‌هاي عمراني و زيربنايي در روستاهاي محروم وكمتر توسعه يافته جهت افزايش سطح درآمد روستاييان مبادرت به تشكيل واحدي تحت عنوان معاونت طرح‌هاي توليدي و اشتغال‌زا نمود.
اين معاونت با بهره‌گيري از توان كارشناسي خود و تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي و مسئولين محلي استان‌ها ، جهت دست‌يابي به رويكردهاي ذيل اقدام مي‌نمايد :

۱- ايجاد اشتغال در مناطق روستايي علي‌الخصوص مناطق توسعه نيافته.
۲- هدايت كمك‌هاي فني و مالي در نظر گرفته شده در قوانين بودجه سنواتي به طرح‌هاي اشتغال‌زاي روستايي.
۳- هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط جهت ارائه آموزش‌هاي مهارتي لازم به متقاضيان روستايي.
۴- فراهم نمودن امكان دسترسي آسان روستاييان و سرمايه‌گذاران به منابع مالي كم هزينه جهت اشتغال روستايي.
۵- پيگيري و فراهم كردن شرايط مناسب سرمايه‌گذاري از قبيل معافيت‌هاي مالياتي.
۶- يافتن راه حل‌هاي مناسب جهت تثبيت مشاغل روستايي ( موجود ) و توسعه آن.
۷- نظارت بر سهم معين شده براي مناطق روستايي و جلوگيري از انحراف تسهيلات ، يافتن موانع و مشكلات احتمالي ، پيشنهاد و پيگيري راه حل‌هاي موضوعات مرتبط با اشتغال روستايي ، افزايش حس مسئوليت و توجه متقاضيان و مسئولين ذيربط به بحث اشتغال روستايي.
براي كنترل عملكرد وام‌هاي اشتغال‌زايي مناطق توسعه نيافته نيز مرتباً گروه‌هاي اعزامي اين دفتر از طرح‌هاي اشتغال‌زايي در دست اجرا به اتفاق نمايندگان بانك‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط بازديد بعمل ‌آورده و ضمن ارزيابي عملكرد آن‌ها ، در خصوص رفع مشكلات موجود پيگيري‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.
همچنين از طريق اين معاونت امور ديگري همچون سهام عدالت روستائيان ، بيمه تامين اجتماعي روستائيان مقاوم سازي مسكن روستائيان پزشك خانواده روستائيان از طريق مديران كل امور روستائي پيگيري بعمل مي آيد با عضويت در ستاد خشكسالي و همچنين عضويت در كميسيون زيربنائي دولت و كميسيون اقتصاد دولت اموري كه در توسعه روستاهاي كشور موثر مي باشد پيگيري هاي انجام ميگردد . همچنين در تنظيم برنامه پنجم مشابه چهار برنامه قبلي حضور و نقش فعال داشته بگونه اي كه در سياستگذاريها وتصميم سازيها تاثير گذار مي باشد

پیوندها[ویرایش]

دفتر مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری    جعبه‌ابزار