دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اهواز در شهرستان شوش


حمایت و دفاع از مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ویژه اعضای اتاق بازرگانی جزو وظایف لاینفک این اتاق است.
شهرستان شوش استعداد و پتانسیل بسیار خوبی در تولید محصولات کشاورزی داشته و زمینه صادرات این محصولات به بازارهای دیگر کشورها مهیا است.
با اشاره به اینکه ثبت جهانی شوش مزیت فوق العاده ای بوده و در جذب توریست نیز نقش مهمی ایفا می کند،
بی شک راه اندازی نمایندگی اتاق بازرگانی اهواز در شهرستان شوش دانیال از مراجعات فعالان اقتصادی به مرکز استان کاهش داده و خدمات مربوطه در این مکان به متقاضیان ارائه می شود.
افتتاح دفتر نمایندگی در این شهرستان قدم بسیار خوبی بوده و با توجه به استعداد خوب بخش خصوصی اثرات مثبت این کار تغییر و تحولی در توسعه فعالیت های بخش خصوصی داشته باشد.
فرامرز بهرامی نسب قدمت تاریخی و همچنین تولید چشمگیر محصولات کشاورزی از جمله مزیت های فوق العاده شوش بوده و با توجه به چنین ظرفیت هایی زمینه سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در این شهرستان موجود است.
سیاست دولت حمایت از فعالیت بخش خصوصی است
عبدالرضا صانعی معاون فرماندار شوش
نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوش مستقر و راه اندازی شد.جعبه‌ابزار