دلیجان


استان مرکزی


بخش مركزی[ویرایش]


← دهستان دودهك
دانی اباد / دودهک /عبدالعلي/اب پايين/بهاریه/چنارستان/راونج/ابوالسحق/ضيااباد/قوچك/گرگان/محسن اباد/راوه/كهك/مجتمع سدپانزده خرداد/شركت كوير احياڈ/شرکت سيمان دليجان/مزرعه صدر آباد/شرکت عقاب بختياري/فيروز آباد/کشت وصنعت انار بار/مزرعه هاشمي/مزرعه برگ بهشت

← دهستان هستيجان
رباط ترک /شركت يزدي فارم/هستیجان/پادگان قدس/توت/چهارباغ/فرنق/ درب جوقا /دوریدان/دوزیا/سینقان/شانق/قاشمیان/قالهر/محموداباد/مزوش/مزرعه صالح آباد پائين/مزرعه نصر آباد/شهرک صنعتي دليجان/صالح آباد پائين

← دهستان جاسب
بیجگان/رزنه/ زر / کروگان /واران/وسقونقان/وشتگان/هرازیجان/شركت درناجوجه

← دهستان جوشق
جوشق/خاوه/ریجان/بهار/مهدي اباد/لاران/احمداباد/كالداربالا/محمداباد/مزرعه گلدشت/نصرت اباد/شركت گلكاران/طالبه

← شهرها
دليجان/نراق/راونج/خاوه/ قالهر / راوه /جعبه‌ابزار