دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه


دومین همایش ملی« مدیریت آب در مزرعه»
به استحضار می‌رساند که دومین همایش ملی« مدیریت آب در مزرعه» با هدف بررسی نقش مدیریت‌های آبیاری و زراعی در افزایش بهره‌وری مصرف آب در مزرعه به همراه آموزش‌های لازم و انتقال آن به بهره‌برداران توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب و با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در تاریخ ۲۹ لغایت ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۳ در کرج برگزار می‌گردد.


فهرست مندرجات
۱ - محورهای همایش

محورهای همایش[ویرایش]

کاربرد آب آبیاری
کاربرد آب های شور و نامتعارف
بهره وری مصرف آب کشاورزی
مدیریت سامانه های آبیاری
ویژگی های مختلف خاک
مدیریت زراعی، نهاده و الگوی کشت
کاربرد علوم و فناوریهای نوین در مدیریت آبیاری
آموزش، ترویج و مشارکت تشکل ها
عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و اخلاقیسایت همایش: www.fwm.swri.irجعبه‌ابزار