دژکرد


این شهر از توابع استان فارس میباشدجعبه‌ابزار