دیرستان


روستای دیرستان در استان هرمزگان – جزیره قشم قرار دارد
این روستا حدود ۴ کیلومتر با دریا فاصله دارد

فهرست مندرجات
۱ - جمعیت روستا
۲ - شغل

جمعیت روستا[ویرایش]

جمعیت:سرشماری سال ۸۵
جمعیت کل :۱۴۵۳ نفر
جمعیت مردان :۷۷۱ نفر
جمعیت زنان :۶۸۲ نفر

شغل[ویرایش]

بیشتر مردم روستا در شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی مشغولند ازجمله:شرکت مد کندالو ،شرکت ذوب و احیای روی قشم، فرودگاه بین المللی و شرکت های تابعه،سازمان منطقه آزاد قشم ،آموزش و پرورش و…جعبه‌ابزار