رباط سرخ


روستاي رباط سرخ/ خمین / مرکزی
مختصات جغرافیایی روستای رباط سرخ: ۲۶ درجه و ۱۷ دقیقه شرقی و ۵۶ درجه و ۴۰ دقیقه شمالی، ازسمت غرب با شهرستان خمین - از سمت جنوب غربی با گلپایگان - از سمت شرق با شهرستان محلات و از سمت شمال با مرکز استان یعنی اراک می باشد.


مختصات جغرافیایی روستای رباط سرخ[ویرایش]

۲۶ درجه و ۱۷ دقیقه شرقی و ۵۶ درجه و ۴۰ دقیقه شمالی، ازسمت غرب با شهرستان خمین - از سمت جنوب غربی با گلپایگان - از سمت شرق با شهرستنا محلات و از سمت شمال با مرکز استان یعنی اراک می باشد. روستای رباط سرخ از سمت خمین با فاصله ۲۴ کیلومتر از سمت گلپایگان ۵۵ کیلومتر از سمت محلات ۱۸ کیلومتر و از سمت اراک ۸۵ کیلومتر می باشد.
- تعداد خانوار ۳۷ خانوار
- تعداد نفرات و جمعیت ۹۷ نفر
موقعیت رباط سرخ نسبت به روستاهای اطراف خود:
از غرب به دهستان رباط مراد - از جنوب غربی به روستای قیدو و از شرق به روستای نفیس و قلعه محمد بیک و از شمال غربی به روستای میان رودان و از سمت شمالغربی به روستای ازنوجان که درنزدیکی آن امام زاده ای وجود دارد به نام زورقان متصل است.
در ضمن روستای به نام قاسم آباد (پشت ماهور یا پشت موور) در سمت جنوب غربی وجود داشت که در حال از بین رفتن است و تقریبا خالی از سکنه است فقط در تابستان تعداد اندکی برای استراحت در آنجا می مانند چون هنوز زمینهای کشاورزی دارند و کشت و کار می نمایند با این حال این روستا دارای تمام امکانات رفاهی از جمله آب برق گاز و تلفن است.
فاصله این روستا از شهرستان خمین ۲۰ کیلومتر می باشد و از سمت شرق با شهرستان محلات تقریبا ۱۸ کیلومتر فاصله دارد .
این روستا از توابع شهرستان خمین و استان مرکزی اراک می باشد .
این روستا در بین تپه ماهورهایی واقع شده که از بیرون هیچ گونه دیدی نسبت به روستا ندارد و نمی توان روستا را دید یکی از این تپه ماهورها به نام ماهور مسجد در قسمت غرب این روستا معروف است.
و تپه دیگر در قسمت شمال واقع شده که به آن گردنه می گویند و راه اصلی ورود به این روستا می باشد . و تپه ماهور دیگری به نام دو شاخ وجود دارد و چون دو تپهماهور هم شکل و هم اندازه در نزدیکی یکدیگر قراردارند و مثل شاخ گاو می باشد به این نام معروف شده است .
لازم به ذکر است که در سمت غرب این روستا روستایی به نام شاقو وجود داشت(البته در حال حاضر اثری از این روستا بر جا نمانده است) و در مکان این روستا مرغداری بنا شده است. روستای شاقو از نظر سابقه و قدمت بیشتر از رباط سرخ دارد و چون روستای رباط سرخ بنا نهاده شد تعدادی از اهالی روستای شاقو به این روستا و روستاهای مجاور کوچ و به خودی خود این روستا از سکنه خالی گردید به طوری که روستا کاملا مخروبه و در این مکان در حال حاضر مرغداری و زمینهای کشاورزی می باشد .

منبع[ویرایش]

وبلاگ روستای رباط سرخجعبه‌ابزار