رباط قره بیل


شماره ثبت در فهرست آثار ملی: ۴۵۷۴ موقعیت: شهرستان گرمه، روستای رباط قره بیل
کاروانسرای یا رباط قره بیل یکی از دیگر کاروانسراهای تاریخی شهرستان گرمه است که به احتمال فراوان قدمت بنای اولیه آن به قرون ۴-۵ هجری می رسد و د رمتون تاریخی از آن به نام رباط املوتلو یاد شده است.
بعدها در دوره تیموری و زمانی که شاهراه کهن گرکان- نیشابور برای دسترسی به مشهد احیا می شود، به دستور وزیر با تدبیر دربار تیموری، میر علیشیر نوایی، رباط هایی در طول این مسیر ساخته شده و یا رباط های قدیمی مرمت میشود.
این کاروانسرا، بامصالح سنگ، ساروج، گچ و آجر بنا شده و پلان چهار گوش با دو حیاط بزرگ و کوچک دارد.جعبه‌ابزار