رزن


فهرست روستاهای شهرستان رزن استان همدان
شهرستان رزن یكی از شهرستان‌های استان همدان است كه از شمال با استان قزوین، از شرق با استان مركزی و از جنوب و غرب با شهرستان كبودر آهنگ هم جوار و دارای آب و هوایی سرد و خشك است. به علت وجود مراتع مناسب در اطراف رزن، دامداری به عنوان یكی از اركان اصلی اقتصاد شهر مطرح شد و مهمترین عامل توجه بیش تر به شهر رزن، قرار گرفتن آن بر سر راه تهران-همدان است. در مورد چگونگی نامگذاری و پیشینه تاریخی رزن بنا بر تحقیق آنوبانینی دو روایت نقل شده است: اول آنكه رزن از كلمه رایزن گرفته شده كه در اصطلاح رایزن به معنی مهماندار بوده است. در شرح این مطلب آمده كه رزن بر سر راه اصفهان-زنجان و قزوین-همدان بنا شده و بنای اولیه آن جنبه كاروان‌سرا داشته كه مسافران بعد از استراحت در كاروان سرای شاه عباسی واقع در آوج، منزل بعدی را رزن می دانستند و به مرور زمان رایزن به رزن تبدیل شده است.
در روایت دوم درباره رزن آمده كه به علت وجود باغ های انگور (رز) این منطقه به رزان معروف شده كه به مرور زمان به رزن تغییر یافته است. رزن مركز شهرستان رزن در ۸۳ كیلومتری شمال شرقی همدان، و در ارتفاع ۱۸۶۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است. مقبره امام‌زاده اظهربن علی و مقبره امام‌زاده هود مهم‌ترین مكان‌های دیدنی این شهرستان را تشكیل می‌دهد.


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان خرقان
جربانلو/ساریجلو/سورتجین/دورنیان/لینگی قلعه/ینگی قلعه/گونلو/لاله دان/قزلجه

← دهستان رزن
آب باریک/ نینج /یوشانلو(خیگان)/تکیه/سیراب/ ورقستان / هریان / جامیشلو /فارسیجن/ وفس / خمایگان / کهارد /نوار/امتلر/

بخش سرد رود[ویرایش]


← دهستان بغراطي
قراکند/یارمجه باغ/عنیزجه/ عنیرجه /اورته قمیش/تپه دیبی/گندوز/غنیزجه/مزرعه دیمور/بابا نظر/با با نظری/قلعه/چهار بلاغ/قادر خلج/قادر خلج

← دهستان سرد رود سفلي
قلعه شاطر بالی/کل کبود/ جایان /خنجر آباد/سلطان آباد/پاینده/تولکی تپه/قا یش/پيلي گين/

← دهستان سرد رود عليا
اجاق/ چپقلو / قره بلاغ /کهریز بغازی/منصوی اباد/تخت/خورونده/ملا بداغ/ چورمق /ارپاره/ملا بداغ/ چورمق /

بخش قروه درجزين[ویرایش]


← دهستان درجزين سفلي
رکین /کرفس/ حکان /عمان/پشت جین/ سایان /مزرعه گیودره/در جزین/نیر/نظام آباد/بهکندان

← دهستان درجزين عليا
شرند/کاج/سنقرآباد/ سوزن /منوچهر/عین اباد/وسمق/شاهنجرین/قروه درجزينجعبه‌ابزار