رستم


رستم استان فارس


بخش سورنا[ویرایش]


← دهستان رستم سه
مزرعه اب بيدپيرشمس/اكبري/پیرشمس /تنگ سی /چهارقاش تلخ اب/حسين ابادرستم/خاكك عرب/خنیمه پائین /خنيمه بالا/دره کفتاری /دلي بيك/زيرگر/ فخرمکان /كوپن سفلي/كوپن عليا/كوپن وسطي/کوه عنا /گردنه دلي باريك/مراسخون سفلی /مراسخون عليا/ نوگک /مزرعه دلي نعل بزرگ/كوه دول/خنيمه سفلي

← دهستان پشتكوه رستم
اب انجيرسفلي/اب انجيرعليا/اب چناران/ابرهه/ابگرم/ اشکفت زرد /اميرايوب/بكرسفلي/بكرعليا/بلوطاسدي//بليو/بهشتي/بير/بيمي سفلي/پاي تفت جليل/پاي تفت گوهرگان/پشه دان//پهون/ پرین /تفت/تل سفيدسفلي/تل سفيدعليا/تلخ اب سفلي/تلخاب عليا/تنگ اب گردو/تنگ چوك/ توپاب /تيرازجان/تي توند/ چاهگاه //چشمه بري/چشمه گل/ جوبال /چهارطاق/چهل كره/ خیکنده /تل محمدرضا/دشت/دلي امين نذر/مزرعه دلي رنگك رشيدي/دنبيلدان/دودك سفلي/دودك عليا/دودك وسطي/ده خليل/ده گردنه رنگك/ده گاه/زيرين بالين/سالاري/ سرچاه / سرطاوه میدجان / سرکرم /سماك/سينجاز/سيدشريف شهدا/سيرتي/سي لا/شير خوشي سفلي/شير خوشي عليا/طاسك/فارياب/قلعه مورد/كارمرد/كتميرزاعلي/كناره رستم/كنگرستان/كوه سيل/تنگ گجستان/گركوشك/گره نظراباد/گل باباكان/كل كنار/ گل گرد /گوراب/گون/لچره/مزرعه پشت كك/مله برفكي/مله خيكنده/مله كنگون/ملاي سفيد/مويزك/ميدجان/ميرزاعلي/نخجيرگاه/نقاره خانه/زيرعناي سفلي/ناري پت/سيدحسين
نمك روي/كپرخاني/تادنا/پرشكف/گله خوس/وردسكو/مزرعه بابا عبد الله/لورك جديد/

← شهرها
كوپن عليا

بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان رستم يك
اب سفيد/اب نارو/اشکفتستان /انجیره /باباگورین /باباگوشی /باباميدان زيرراه/باباميدان سفلي/باباميدان عليا/بالومه /بخش زيردو/برافتاب زيردو/بردكوه/يحيي اباد/بكلدون غلامشاه/بن دره/بیدگرد /پاتاوه /پرزه /پس كهك/تل افغاني/تل پیر /تل سفيد/تل كهنه/تل گر/زوال/تنگ محمدصالح/جعفراباد/چشمه كناري/حاجي كچل/خدابخش زوال/خنك پيرسبز/دره موردي/دشتك سفلي/دشتك عليا/دلي قائدشفيع/دورگ چشمه كناري/دوكنارون زيردو/دولت ابادعليا/دولت ابادسفلي/ده دراز/زيرعناي عليا/سرسل/سه تلان/شاه جهان احمد/شوسني/شهرك گودرز/شهنه/شيخي زيردو/ضامني/عبدالهي سفلي/عبدالهي عليا/اسلام اباد/قنات/كراشوب/كوشك سفلي/كول باكول بزرگ/گردن قلات/گردنه كل حسنك/گوراب رستم/ليروي سفلي/ليروي/ميرخيراله/نارنجان رستم/نسه انجيره/پاسگاه انتظامي پل فهليان/مزرعه چال كنگري/توگه دوكنارون/ميانه/نسه/قلمدان وسطي/تلخ اب/كل غور

← دهستان رستم دو
ابگرمو/باباادم/جهاداباد/بالنگان عليا/بالنگان وسطي/ تل بندو /تيموراباد/جاني اباد/حبيب اباددورگ/خنگ طاهري/دزدك سفلي/دزدك عليا/دزدك كوچك/دورگ اتابك/دورگ مدينه/دهنوسادات بالا/دهنوسادات پائين/دهنوسادات وسطي/دهنومركزي/دهنومقيمي/ رنگ بری /زيتون/زيرگر اول لويي/سراب سياه/سروندان/شهرك دهنو/عمارت
قلمو/كول باكول كوچك/گرگي/گنجالو/گوراب گوه/منصورابادسفلي/منصورابادعليا/ چشمه چهی /دورگ شيباني

← شهرها
مصيرئجعبه‌ابزار