رستگان


روستای رستگان از توابع بخش خلجستان شهرستان قم در استان قم میباشد. این روستا در دهستان دستجرد (قم) قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۴۱ نفر (۶۵خانوار) بودهاست .

فهرست مندرجات
۱ - رسانه های روستا

رسانه های روستا[ویرایش]

پایگاه اینترنتی روستای رستگان    
سایت رسمی روستای رستگان    جعبه‌ابزار