رشت


شهرستان رشت استان گیلان
به گمانی تلفظ دقیق این نام رِشت بوده که آن نیز از بن ریسیدن گرفته شده است و دلیل این نام گذاری مطرح بودن این شهر در تولید رشته های ابریشمی دانسته شده.
رشت به فتح ر به معنای مکان پست و زمین در گودی واقع شده میباشد . باتوجه به اینکه دریا در فاصله سی کیلومتری آن قرار دارد و ارتفاع بیست وچند متری پایین تر از سطح دریا (تقریباً هر کیلو متر حدود یک متر)زمانی که مسافران و بازارگردان‌ها ( بازار مج‌ها) از شهرهای اطراف وارد آن می‌شدند به ناحیه‌ای که نسبت به زمین‌های اطراف آن در گودی قرار گرفته برخورد می‌کردند. با توجه به وجود بازارهای هفتگی و محلی در این شهر عبارت رشتِ بازار(rasht e bazar)به معنی بازار درگودی قرار گرفته با حذف کلمه بازار آن به رشت تبدیل شد. از دیگر دلایل نامگذاری رشت کلمه " رش " به معنی باران بسیار ریز میباشد. زیراآب و هوا در این منطقه تقریبا" ۸ ماه از سال بارانی می‌باشد که نوع باران رش بوده و تا ۴ روز در هفته نیز ممکن است ادامه پیدا کند . در این صورت رشت یعنی مکانی که در آنجا باران به صورت مداوم می‌بارد و این در واقع خصوصیت اصلی این شهر است که میتوان آن را شهر باران نامید . شهرستان رشت مرکز استان گیلان با مساحتی در حدود ۱۶۰۰ کیلومتر مربع در ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه ۱۶ دقیقه عرض شمالی واقع شده است و از شمال به بندر انزلی ، از جنوب به رودبار و از شرق به آستانه اشرفیه و از غرب به فومن محدود می‌باشد . به روایت کتب تاریخی سابقه شهر رشت مربوط به پیش از اسلام و در دوره سامانیان می‌رسد .
بدین شکل که در ابتدا رشت به صورت روستایی بزرگ میان یک فضای جنگلی بوده و از آبادی‌های کهن ایران بشمار می‌رفته که نامش در کتاب حدودالعالم به سال ۳۷۲ هجری آمده است . در خصوص نام رشت هم نظرات متعددی وجود دارد . از جمله معروف به ( بیه ) یعنی مصب بین دو رود یا ( دارالمرز ) یعنی سرزمین پست و گود (جلگه ) و یا به نظر علی‌اکبر دهخدا چون ساخت اصلی شهر در سال ۹۰۰ هجری بوده و کلمه رشت در حساب ابجد ۹۰۰ است این نام را انتخاب نمودند . قومیت مردم رشت گیلک و به زبان گیلکی با لهجه بیه پس تکلم می‌کنند . مذهب اکثریت مردم شیعه اثنی عشری است ولی تعدادی اقلیت مذهبی از سال‌های بسیار دور در کنار دیگر مردم رشت زندگی می‌کنند.

فهرست مندرجات
۱ - تاریخ فرهنگ آیین ها و سنت های استان
۲ - اماکن دیدنی رشت
۳ - مراکز دیدنی و تاریخی
۴ - آب و هوا
۵ - اماکن دیدنی
۶ - مؤسسات آموزش عالی
۷ - تقسیمات کشوری
۸ - بخش خمام
       ۸.۱ - دهستان چوکام
       ۸.۲ - دهستان چاپارخانه
       ۸.۳ - دهستان کته سرخمام
       ۸.۴ - شهرها
۹ - بخش سنگر
       ۹.۱ - دهستان اسلام آباد
       ۹.۲ - دهستان سراوان
       ۹.۳ - دهستان سنگر
       ۹.۴ - شهرها
۱۰ - بخش کوچصفهان
       ۱۰.۱ - دهستان بلسبنه
       ۱۰.۲ - دهستان کنارسر
       ۱۰.۳ - دهستان لولمان
       ۱۰.۴ - شهرها
۱۱ - بخش لشت نشإ
       ۱۱.۱ - دهستان جیرهنده لشت نشإ
       ۱۱.۲ - دهستان علی آبادزیباکنار
       ۱۱.۳ - دهستان گفشه لشت نشإ
       ۱۱.۴ - شهرها
۱۲ - بخش مرکزئ
       ۱۲.۱ - دهستان پسیخان
       ۱۲.۲ - دهستان پیربازار
       ۱۲.۳ - دهستان حومه
       ۱۲.۴ - دهستان لاکان
       ۱۲.۵ - شهرها
۱۳ - بخش خشکبیجار
       ۱۳.۱ - دهستان حاجی بکنده خشکبیجار
       ۱۳.۲ - دهستان نوشرخشکبیجار
       ۱۳.۳ - شهرها

تاریخ فرهنگ آیین ها و سنت های استان[ویرایش]

به طور کلی در مناطقی که پایه و اساس زندگی بر پایه اقتصاد و کشاورزی( زراعت, باغداری, دامداری) استوار باشد، توجه ویژه‌ای به مسائل اقلیمی و به تبع آن به مسائل مربوط به گذشت ایام و ماه وسال و به طور کلی تقویم زمانی می‌شود . این تقسیم بندی، در تمام مناطق کشورمان علاوه بر تقسیمات رسمی سال، به منظور مشخص کردن ایام کشت, داشت و برداشت تقسیمات خاصی رادر اصطلاح محلی دارا می‌باشند. لذا نگهداری حساب زمان و تقسیم بندی سال و انطباق آن با نیازها و شرایط هر زمان و مکان ،از جمله پیچیده ترین مسائل فرهنگی است که توجـه ویــژه به آن گـره‌گشای بسیاری از مشکلات است . در گیــلان امروزه سه گونه متفـاوت گاه شماری معمول است: سال قمری: که شامل ۱۲ ماه ۳۰روز است و حساب آن را با تغییرات ماه نگه می‌دارد. سال قمری با محرم آغاز و با ماه ذیحجه پایان می‌پذیرد. برگزار‌ آیین و مراسم مذهبی اسلامی با این تقویم انطباق دارد.
سال خورشیدی: شامل دوازده ماه از فروردین تا اسفند ماه ، مطابق تقویم رسمی کشور است. سال خورشیدی یا شمسی به حساب تغییرات خورشید تنظیم شده است و از ۳۶۵ روز تشکیل می‌شود. گاه شماری محلی با توجه به منطقه ،به گاه شماری دیلمی, گالشی و در مازندران به گاه شماری طبری موسوم است. در این گاه شماری، سال شامل؛ ۱۲ ماه و ۳۰ روز و ۵ روز«پنجک» است. نام این ماه‌ها در نواحی مختلف گیلان تفاوت‌هایی دارد, اما ترتیب آنها در هر جا که این تقویم رواج دارد تقریباً همانند است.

رشت به فتح ر به معنای مکان پست و زمین در گودی واقع شده میباشد . باتوجه به اینکه دریا در فاصله سی کیلومتری آن قرار دارد و ارتفاع بیست وچند متری پایین تر از سطح دریا (تقریباً هر کیلو متر حدود یک متر)زمانی که مسافران و بازارگردان‌ها ( بازار مج‌ها) از شهرهای اطراف وارد آن می‌شدند به ناحیه‌ای که نسبت به زمین‌های اطراف آن در گودی قرار گرفته برخورد می‌کردند. با توجه به وجود بازارهای هفتگی و محلی در این شهر عبارت رشتِ بازار(rasht e bazar)به معنی بازار درگودی قرار گرفته با حذف کلمه بازار آن به رشت تبدیل شد. از دیگر دلایل نامگذاری رشت کلمه " رش " به معنی باران بسیار ریز میباشد. زیراآب و هوا در این منطقه تقریبا" ۸ ماه از سال بارانی می‌باشد که نوع باران رش بوده و تا ۴ روز در هفته نیز ممکن است ادامه پیدا کند . در این صورت رشت یعنی مکانی که در آنجا باران به صورت مداوم می‌بارد و این در واقع خصوصیت اصلی این شهر است که میتوان آن را شهر باران نامید . شهرستان رشت مرکز استان گیلان با مساحتی در حدود ۱۶۰۰ کیلومتر مربع در ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه ۱۶ دقیقه عرض شمالی واقع شده است و از شمال به بندر انزلی ، از جنوب به رودبار و از شرق به آستانه اشرفیه و از غرب به فومن محدود می‌باشد . به روایت کتب تاریخی سابقه شهر رشت مربوط به پیش از اسلام و در دوره سامانیان می‌رسد .
بدین شکل که در ابتدا رشت به صورت روستایی بزرگ میان یک فضای جنگلی بوده و از آبادی‌های کهن ایران بشمار می‌رفته که نامش در کتاب حدودالعالم به سال ۳۷۲ هجری آمده است . در خصوص نام رشت هم نظرات متعددی وجود دارد . از جمله معروف به ( بیه ) یعنی مصب بین دو رود یا ( دارالمرز ) یعنی سرزمین پست و گود (جلگه ) و یا به نظر علی‌اکبر دهخدا چون ساخت اصلی شهر در سال ۹۰۰ هجری بوده و کلمه رشت در حساب ابجد ۹۰۰ است این نام را انتخاب نمودند . قومیت مردم رشت گیلک و به زبان گیلکی با لهجه بیه پس تکلم می‌کنند . مذهب اکثریت مردم شیعه اثنی عشری است ولی تعدادی اقلیت مذهبی از سال‌های بسیار دور در کنار دیگر مردم رشت زندگی می‌کنند.

اماکن دیدنی رشت[ویرایش]

بقعه خواهر امام
قبرستان سلیمان داراب (آرامگاه میرزا کوچک جنگلی)
مجموعه شهرداری رشت
موزه سردارجنگل - خانه میرزا کوچک خان جنگلی ( واقع در محله استادسرا)
موزه رشت (تاسیس ۱۳۴۹ - واقع در خیابان بیستون)
خانه ابریشمچی (واقع در میدان صیقلان)
خانه حاج میرزا خلیل رفیع ( واقع در خیابان استاد مطهری که محل شورای اسلامی شهر رشت می‌باشد)
آرامگاه شهیدان ( واقع در جوار بیمارستان پورسینا که آرامگاه چهار تن از شهدای جنبش مشروطیت گیلان است)
پارک شهر رشت معروف به باغ محتشم ( شامل پارک اصلی که سابقه آن به دوره ناصری می‌رسد و عمارت کلاه فرنگی و شهربازی)
بازار سنتی رشت (شامل میدان بزرگ و میدان کوچک و چهارسوق‌ها و کاروانسراها است)
پارک بوستان ( واقع در ابتدای جاده انزلی )
موزه رشت ( واقع در خیابان بیستون )
سبزه میدان (شامل کتابخانه عمومی و تندیس‌هایی از مشاهیر گیلان)
بقعه دانای علی (واقع در خیابان بیستون)
بقعه بی بی و زینب (واقع در خیابان عطاآفرین کوچه بی بی زینب)
( پارک دانشجو واقع در میدان یخ سازی)
( پارک ملت واقع در چهار راه گلسار)
مركز شهرستان رشت در طول جغرافيايی ۴۹ درجه و ۳۵ دقيقه و عرض جغرافيايی ۳۷ درجه و ۱۶ دقيقه قرار دارد. همسايگان‌شهرستان رشت از شمال دريای‌مازندران، از شمال‌خاوري‌و خاور آستانه اشرفيه و املش، از جنوب‌خاوري سياهكل، از جنوب رودبار، از جنوب باختري شفت، از باختر صومعه سرا و فومن و از شمال باختري بندر انزلی است. آب و هوای آن معتدل و بسيار مرطوب است و ميزان بارندگی سالانه حدود ۱۵۰۰ ميلی متر است و ميزان ريزش باران سالانه اش از همه جای ايران بيشتر است. دو شاخابه از سفيدرود، يكی سياهرود بار و ديگری گوهر رودبار از دو سوی شرق و غرب شهر رشت روانند و سرانجام به مرداب انزلی می ريزند. شهرستان رشت مركز استان گيلان می باشد و در ۳۳۰ كيلومتری شمال غربی تهران و در انتهای راه كناره اصلی دريای خزر و در مسير راه اصلی درجه يك قزوين – بندر انزلی واقع است.

شهر رشت در دوره پيش از اسلام و دست كم در دورة ساسانيان وجود داشته است .در زماني كه حكومت ساساني رو به فروپاشي مي رفت، حكمراني مستقل اين ديار را گيلان‌شاه مي‌ناميدند. پس از غلبه مسلمانان بر ايران، اولين بار كه نامي از رشت به ميان آمد،‌ سال شصت و يك هجري قمري بود. در زمان صفويه به ويژه در دورة‌ شاه اسماعيل صفوي ، سرزمين گيلان به دو بخش :‌ بيه پس به مركزيت رشت و بيه پيش به مركزيت لاهيجان تقسيم مي شد.
حكومت بيه پيش از ۹۴۳ هجري قمري به خان احمد گيلاني رسيد و شاه طهماسب اول صفوي، حكومت بيه پس را نيز به او سپرد.سرانجام شاه عباس اول صفوي گيلان را تسخير كرد. در سال ۱۰۴۵هجري قمري ، شهر رشت به دست استپان رازين روسي غارت شد. در سال ۱۷۲۲ ميلادي نيز سپاهيان پتر كبير ، رشت را تسخير كردند. سپس روس هاي بلشويك در جريان تعقيب هواداران تزار رشت را به تصرف خود درآوردند.

رشت در طول تاريخ خود ، وقايع اسف انگيز فراواني را از سر گذرانده است . در زمستان ۱۲۴۶ هجري قمري، طاعون شديد در گيلان شايع شد و در حدود شش هزار نفر را از پاي درآورد. ۵۶ سال بعد، شهر به آتش كشيده شد و خسارات فراوان ديد . در سال ۱۳۱۶ هجري قمري در رشت شورش نسبتاً دامنه داري عليه قانون خراج راهداري كارگزاران روس كه از ساكنان دهستان ها دريافت مي كردند، به وقوع پيوست . به هنگام جنگ جهاني اول شهر رشت در معرض تاخت و تاز سپاهيان روس و بعد نيروهاي انگليسي و شورشيان محلي قرار گرفت و خرابي بسيار در آن به بار آورد. در سال ۱۹۲۰ ميلادي ارتش سرخ باكو را تصرف كرد و وارد بندر انزلي شد.
اين كار موجب شد كه حكومتي ضد انگليسي به رياست ميرزا كوچك خان در رشت تشكيل شود. انگليسي ها رشت را تخليه كردند و با آتش زدن انبارهاي خود و انهدام پل سفيد رود ، رهسپار بغداد شدند . قوايي از تهران عازم سركوبي انقلابيون شد . به موجب قرارداد ۱۳۳۹ هجري قمري ( ۱۹۲۱ ميلادي ) كه بين دولت‌هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي منعقد شد ، گيلان و رشت از نيروهاي روسي تخليه شد.
امروزه شهرستان رشت به عنوان مركز راههاي بازرگاني گيلان و بازار تجارت و واردات و صادرات مطرح است و به عنوان مركز استان امكانات جهانگردي فراواني دارد.

مراكز ديدني و تاريخي[ویرایش]

آرامگاه ميرزاكوچك خان
مدرسه شاپور‌ رشت
آرامگاه ميرنظام الدين
آرامگاه دكترحشمت
كاروانسراي لات چشمه آب شورلاكان
چشمه چشماگل سه‌شنبه
مسجدصفي
مسجدجامع جور
بقعه آكاشا
بقعه آقاسيددانيال
بقعه خواهرامام

کلانشهر رَشت مرکز استان گیلان در شمال ایران و مرکز شهرستان رشت است. این کلان شهر همچنین بزرگترین شهر در بین سه استان حاشیه‌ای دریای کاسپین یا آن اسمی که در مستندات اعراب هست بحر القزوین (توضیح این که نام بحر القزوین به سبب ناتوانی اعراب در تکلم حرف پ ایجاد شد شهر قزوین (باب الجنه) نیز به سبب مقابله و حمله با گیلک ها در حاشیه جنوبی رشته‌های البرز توسط مغول ها وسپس اعراب ایجاد شد ولی مغول ها و اعراب با وجود تجاوز و تسلط بر سراسر فلات ایران هرگز به رشت و شمال ایران نرسیدند. امروزه در برخی ارتفاعات مانند ماسال در جدارهء جاده کوهستانی که بیش از ۲۰۰۰ متر ارتفاع دارد فسیل ماهی قابل رویت است.مازندران، گیلان و گلستان) محسوب می‌شود.رشت در ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه عرض شمالی واقع شده و فاصله آن از تهران ۳۲۵ کیلومتر می‌باشد. همچنین شهر رشت با مساحت ۱۳۶ کیلومتر مربع در زمینی مسطح و هموار به ارتفاع ۵ متر از سطح آب های آزاد قرار دارد و دارای جمعیتی بیش از ۵۶۰۰۰۰ نفر است.
وجه تسمیه بنابه گمانی، تلفظ دقیق این نام رِشت بوده که آن نیز از بن ریسیدن گرفته شده‌است و دلیل این نام گذاری مطرح بودن این شهر در تولید رشته‌های ابریشمی دانسته شده‌است.
همچنین گفته می‌شود در ابتدا رشت به صورت روستایی بزرگ میان یک فضای جنگلی بوده و از آبادی‌های کهن ایران بشمار می‌رفته که نامش در کتاب حدودالعالم به سال ۳۷۲ هجری آمده‌است. در خصوص نام رشت هم نظرات متعددی وجود دارد. از جمله معروف به (بیه) یعنی مصب بین دو رود یا (دارالمرز) یعنی سرزمین پست و گود (جلگه) و یا به نظر علی‌اکبر دهخدا چون ساخت اصلی شهر در سال ۹۰۰ هجری بوده و کلمه رشت در حساب ابجد ۹۰۰ است این نام را انتخاب نمودند. قومیت مردم رشت گیلک و به زبان گیلکی با لهجه بیه پس تکلم می‌کنند. مذهب اکثریت مردم شیعه اثنی عشری است ولی تعدادی اقلیت مذهبی از سال‌های بسیار دور در کنار دیگر مردم رشت زندگی می‌کنند.
از دیگر دلایل نام گذاری رشت کلمه «رش» به معنی باران بسیار ریز است. زیرا آب و هوا در این منطقه تقریباً ۸ ماه از سال بارانی است که نوع باران رش بوده و تا ۴ روز در هفته نیز ممکن است ادامه پیدا کند. در این صورت رشت یعنی مکانی که در آنجا باران به صورت مداوم می‌بارد واژه گیلکی «وارش» که به معنی باران است موید این نکته است که این واژه مرکب از وا+رش ساخته شده که اصل کلمهء مرکب هم پیشوند «وا» معادل «باز» متبادر کنندهء «باز باران» یعنی «باران مکرر»است و این در واقع خصوصیت اصلی این شهر است.

آب و هوا[ویرایش]

آب و هوای رشت معتدل و مرطوب است که میزان رطوبت آن در طول سال متغیر می‌باشد.میزان متوسط بارندگی رشت در طول سال ۱۳۵۹ میلیمتر است که مقدار ۹۵۷ میلی متر (برای سال ۱۳۴۹) و ۱۹۷۰میلیمتر (برای سال ۱۳۵۰) هم مشاهده شده‌است. دمای هوای رشت معمولاً در زمستان از ۵ درجه زیر صفر پایین تر نمی‌رود و حداکثر آن در تابستان ۳۷ درجه‌است.البته حداقل ۱۹- درجه (۲ بهمن۱۳۴۳) و ۴/۱۲- درجه (۲۵ دی ۱۳۸۶) و همچنین حداکثر ۴۰ درجه (۳۱ شهریور ۱۳۶۵) نیز در رشت مشاهده شده‌است.
گاهی اوقات در ماه‌های سرد سال استقرار هوای کم فشار بر روی دریای خزر باعث ایجاد پدیده فون می‌شود.به اینصورت که دمای هوای رشت و شهرهای اطراف آن بطور ناگهانی با وزش باد گرم حتی تا ۳۰ درجه بالای صفر افزایش پیدا می‌کند.این پدیده پس از چند روز با سرد شدن ناگهانی هوا و بارش برف یا باران خاتمه پیدا می‌کند.
بارندگی‌ها در فصول بهار و تابستان رگباری و محلی و در پاییز و زمستان متأثر از ریزش هوای سرد از عرض های شمالی است.در فصل زمستان هوای بسیار سرد و خشک مناطق جنب قطبی همراه با هسته پر فشار با ریزش به عرضهای جنوبی تر و عبور از روی دریای کاسپین مرطوب شده و ضمن همراهی با جریانات ناپایدار اروپایی باعث بارندگی‌ها بسیار خوب و گاهی اوقات برفهای شدید در شهر رشت می‌شود.برفهای بیش از ۴ متر سالهای ۱۳۲۸ و ۱۳۵۰ و بارش برف سهمگین ۱۷ تا ۲۳ بهمن ۱۳۸۳ و بیش از ۱۹۰ سانتی متر در روزهای ۱۵ تا ۲۴ دی ۱۳۸۶ به این علت می‌باشد.

اماکن دیدنی[ویرایش]

بقعه خواهر امام آرامگاه سلیمان داراب (آرامگاه میرزا کوچک جنگلی): دلاور نهضت جنگل مجموعه شهرداری موزه سردارجنگل - خانه میرزا کوچک خان جنگلی (واقع در محله استادسرا) موزه رشت (تأسیس ۱۳۴۹ - واقع در خیابان بیستون) خانه ابریشمچی (واقع در میدان صیقلان) خانه حاج میرزا خلیل رفیع (واقع در خیابان استاد مطهری که محل شورای اسلامی شهر رشت می‌باشد) آرامگاه شهیدان (واقع در جوار بیمارستان پورسینا که آرامگاه چهار تن از شهدای جنبش مشروطیت گیلان است) پارک شهر رشت معروف بهباغ محتشم (شامل پارک اصلی که سابقه آن به دوره ناصری می‌رسد و عمارت کلاه‌فرنگی رشت و شهربازی) بازار سنتی رشت (شامل میدان بزرگ و میدان کوچک و چهارسوق‌ها و کاروانسراها است) بوستان ملت (واقع در چهارراه گلسار، ابتدای جاده انزلی) موزه رشت (واقع در خیابان بیستون) سبزه میدان (شامل کتابخانه عمومی و تندیس‌هایی از مشاهیر گیلان) بقعه دانای علی (واقع در خیابان بیستون) بقعه بی بی و زینب (واقع در خیابان عطاآفرین کوچه بی بی زینب) پارک دانشجو (واقع در میدان یخ سازی) موزه میراث روستایی گیلان (واقع در جاده رشت - تهران، پارک جنگلی سراوان) کتابخانه ملی رشت (با قدمتی بالغ بر ۸۲ سال(۱۳۰۶) خورشیدی، واقع در خیابان اعلم الهدی) محله چمارسرای رشت (قدیمی ترین محله رشت که خانه پیر زنی بوده که وسعتی بسیار داشت) محله هلال احمر که در کنار هلال احمر استان قرار دارد {محله تازه تاسیس است}

مؤسسات آموزش عالی[ویرایش]

دانشگاه گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد گیلان
آموزشکده فنی و مهندسی شهید چمران رشت
آموزشکده دخترانه دکتر معین رشت
جهاد دانشگاهی غیر انتفاعی گیلان
دانشگاه پیام نور واحد گیلان مرکز آموزش عالی جابرابن حیان
دانشگاه آزاد اسلامی (سما)

تقسیمات کشوری[ویرایش]

رشت استان گیلان

بخش خمام[ویرایش]


← دهستان چوكام
اشکیک/بالامحله چوكام/بلسكله/بيجرودكل/تازه آباد خاچکين/جيرسرباقرخاله/جيرسرچوكام/خاچکين/فرشكي چوكام/لله كا/ميانكل/بيج/مصردشت/

← دهستان چاپارخانه
پشتستان گورابجير/تازه آباد صدر//زرنگ محله/توكسرشيجان/غلامرضاباغ/جفرودبالا/چاپارخانه/دهنه سرشيجان/راسته كنار/زيرده/شيجان/فتاتو/فشتكه/گورابجير/ميان محله

← دهستان كته سرخمام
اسماعيل آباد/اشمنان طالم/برمچه بالا محله/برمچه پائين محله/تيسيه/دافچاه/كته سر/كلاچاه/كويشاد/لات/مرزدشت/مشكاپشت/

← شهرها
خمام/كلاچاه/دافچاه/چاپارخانه/كته سر/تازه آباد خاچکين/بلسكله/تيسيه/دهنه سرشيجان/شيجان/فرشكي چوكام/فشتكه/گورابجير//مرزدشت/بالامحله چوكام/خاچکين/جيرسرچوكام/اشكيك/لله كا

بخش سنگر[ویرایش]


← دهستان اسلام آباد
آينه ور/بازقلعه اكبر/بنكده/بهدان/پيش كنار/جوبنه/دره پشت/دهبنه اسلام آباد/سوكاچا/شهرستان/شيخ علي بست/طالم سه شنبه/فشتام/كنسستان/نصراله آباد/كشل ورزل

← دهستان سراوان
جوكول بندان/سراوان/قاضيان/كچا/گلسرك/موشنگا/امامزاده هاشم

← دهستان سنگر
كدوسرا/گيل پرده سر/ورازگاه/امشه/بازقلعه ملك/تورانسرا/چنچه/دلچه/رودبرده/سروندان/كياسرا/کيساوندان/گيلاوندان/ميانده/نشرودكل/ويشكاننك

← شهرها
سنگر/سراوان/قاضيان/دهبنه اسلام آباد/طالم سه شنبه/شهرستان/ويشكاننك/كدوسرا/بنكده/جوبنه/نشرودكل/گلسرك/امامزاده هاشم/سروندان/گيل پرده سر/رودبرده

بخش كوچصفهان[ویرایش]


← دهستان بلسبنه
احمدسرا/ايمن آباد/بالامحله بركاده/بركاده پايين/بلسبنه/پشكه/جعفرآباد/جيرسرا/حسن آباد/حشكوا/خشت مسجد/سده/شكارسرا/علي سرا/علي نوده/فشكچه/كالمرز/گورابسر/لاله دشت/مژده/نواسطلخ/نويده/سياه صوفيان/ملاسرا

← دهستان كنارسر/
پيرموسي/جانكبر/جوربيجاركل/رودكل/شيرايه/کنارسربزرگ/گراكو/گيلوادشتان/مامودان/هندوانه پردسر

← دهستان لولمان
ابراهيم سرا/چلك/چولاب/رشت آباد/رودباركي/طارمسر/فشتم/كتيك لاهيجان/كرباسده/مبارک آباد/خالكي

← شهرها
كوچصفهان/لولمان/فشتم/گيلوادشتان/ابراهيم سرا/بركاده پايين/بلسبنه/جعفرآباد/حشكوا/طارمسر/كرباسده/مژده/سده/کنارسربزرگ/رشت آباد/رودباركي/

بخش لشت نشإ[ویرایش]


← دهستان جيرهنده لشت نشإ
لسكو/بلكده/پيچاه/توچاه آلمان/جيرهنده/چالكش/خشك رود/دهسر/ده مردسرا/زهنده/سالستان/كردخيل ولم/ليچا/لاشه/نوحدان/نورود

← دهستان علي آبادزيباكنار
دوباج/اژدهابلوچ/اميلدان/تازه آباد/جليدان/چالكش لات/چونچنان/خشك اسطلخ/دواج/شهميرسرا/زيبا کنار/فخر آباد/ملكده/نوده

← دهستان گفشه لشت نشإ
آجي بوزايه/اسطلك/بالامحله گفشه/پس بيجارگفشه/جوپشت/جورياب/چافوچاه/چپك شفيع محله/چپك ناظمي محله/چليكدان/شيخان گفشه/علي بزايه/كنارسراربابي/ليموچاه/لاله گفشه/ميان محله گفشه

← شهرها
لشت نشإ/چونچنان/خشك اسطلخ/فخر آباد/نوده/ليچا/زيبا کنار/بالامحله گفشه/

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان پسيخان
آتشگاه/بيجاركنار/پسويشه/پسيخان/تازه آباد/تازه آباد/خشت مسجد/دافسار/صف سر/طرازكوه/كسار/كلش طالشان/گالش محله

← دهستان پيربازار
آلمان/بيجارخاله/پستك/پيربازار/پيرده/پيله داربن/جورده/خنفچه/راسته كنار/رجاكل/سوخته لوله/سيا ه اسطلخ/سياهرودكنار/شمس بيجار/طش/علويان/فيض آباد/كفته رود/كماكل/گالش خيل/گالش گاچه/گراكه/مبارک آباد/محمد آباد/منگوده

← دهستان حومه
خناچاه/بالاكويخ/بيجاربنه/بيجارپس/پاچكنار/پايين كويخ/پلكو/پيركلاچاه/پيشه ور/توجي پايه بست/خاجان چهاردانگ/خاجان دودانگ/دوآب مردخ/ركن سرا/سوقه/شالكو/شكاراسطلخ/كژده/کرچوندان/گرفم/گوراب/لچه گوراب/ميشامندان/ويشكاسوقه/تويسراوندان

← دهستان لاكان
سقالکسر/سليمانداراب بالا/سياه گلوندان/صيقلان ورزل/فلكده//كتيگر/گوراب ورزل/نارنج كل/اسكده/انيستيتوتکنولوژي لاکان/تخسم/چشمه سر/خوكي/رواجير/سلكي سر/عزيزكيان/كسار/كيسارورزل/لوله گاز/لاكان/ويشکا ماتير/ويشكاورزل

← شهرها
رشت/رشت ۱/رشت ۲/رشت ۳/رشت ۴/رشت ۵/سيا ه اسطلخ/پيركلاچاه/بيجاربنه/پاچكنار/خشت مسجد/كژده/كسار/گراكه/لچه گوراب/شمس بيجار/خناچاه/كتيگر

بخش خشكبيجار[ویرایش]


← دهستان حاجي بكنده خشكبيجار
اميربكنده/باغ اميربكنده/بلسكله امام جمعه/پيرعلي ده/تازه آباد/جيركويه/چپرپردزمان/چوكده/حاجي بكنده/سياه اسطلخ سقط الملک/شهرستان/طالش محله/گيلوامحله/چپرپرد/سرخشكي/امين آباد

← دهستان نوشرخشكبيجار
آلمان/باغچه بنه/بسته ديم/بلسكله سيدابوالقاسم/تمل/جوركويه/جيرسرويشكا/رفوه چاه/رودپشت/سياه اسطلخ ميرزاربيع/شيشه گوراب/كوريجان/گل بازو/ماشال اعلم/مريدان/نوشر/نيساچاه/ويشكا/يوسف محله/فرشم/يوسف آباد

← شهرها
خشكبيجار/تمل/جيركويه/ويشكا/چپرپردجعبه‌ابزار