رشنش


سنندج استان کردستان
رشنش . ن َ     (اِخ ) دهی از دهستان بخش رزاب شهرستان سنندج . سکنه ۲۵۰ تن . آب آن از رودخانه و چشمه . محصولات آنجا غلات و لبنیات و مختصر توتون . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲).جعبه‌ابزار