روستاهای شهرستان دزفول
بخش سردشت[ویرایش]


← دهستان سردشت
اب اژدون / اب اژدون شهي مرده / اب جاز / اب سوراخ / اب مارون / اب هرزهله / ابوالحسن / ابید / ابيدلطفعلي / اشگفت ممدلي خان / اشگفت یکدر / باغ قیصر / باغ موگچ / برافتاب ليرقربان / بن گزلاهفترونی / بنه محمدعلي / بيشه برافتاب علي / بیشه سرخ / پاره / پاي كوه ملاح / پگاهی / پودستان عباسعلي / پیله وردی / ترک پیکه / تله بالا / تمدبازارگه / تنگ دزسفلی / تنگ دزعليا / توت سفلي / توت عليا / توه مدد / چال رحيم علي / چم پل برافتاب / چم تینه / چم طویله / چگاه اسفنديار / چمبره / حيدرعيدي / دارچلي / دارزرد / درگی / دره باریکی / دره غلامحسين / دره جافر / دره عالی گر / دره كرجمال خيرعلي / دلی پادیگوله / دیفه کوه / زمین سوخته / زوره سالندكوه / سراشكفت تنگدز / سرتخت / سرچول / سرمور / سه اشگفتان بندر / سه اشگفتان سبزي / سه اشگفتان مندني / سه چلون / علي عرب / کارنج / كرجمال نيازعلي / کلنی / کنگرستان / گاومیر / گردبیشه / لب سفيدسفلي / لب سفيدعليا / لطف اباد / لوکرا / لیربزیه / مدح کوهی / مرنگل / مست پی / ملاامیر / مورتا / میان رهون محک / نثارلیرقربان / وارگه عليشاه / وارگه کلنی / اشگفت خرما / وارگه كنار / امامزاده هفت تنان / بيشه برافتاب / ملكي /اشگفت كتها / عزيزابادبرافتاب / كنده باقر / كي گه / گورشران / ایسپره / گرداب / چشمه بهاره / داریگه / سیزده دره / چشمه کره / [كوه سرخه]] / توه سوخته / سراب / سه کوه / توه کینا / میگرون

← دهستان ماهوربرنجي
اب اناري/بوگنده/ پلنگ اب / چال مهد /سبزاب/سربیشه/ سردول نساروند /شیبیه/شهيدان زيد/شيرين اب/كول سرخ ليراسد/گورشران اوستا/ماهوربرنجي سفلي/ماهوربرنجی علیا/ميدان/بنه قیصر/فيروزاباد/امامزاده پيرمحمد/ايستگاه توليدبذرمرتعي/بنه حسين كلولي/پادگان شهيدمهندس باكري/پادگان عمارياسر/پادگان قايميه/تلمبه ايستگاه اصلي سبيلي/ گورسفید /سايت ۳پدافندهوائي/شهرك صنعتي كوپيته/شركت تعاوني ۲۱مرغداري/شركت دامداري شهيدمحمدي/شن وماسه شوئي نادرباقري/شهرك عشايري حضرت مهدي/كارخانه گازاكسيژن/گاوداري عبدالكريم ديبايي/مرغداري حاجي ملك مرداسي/مرغداري منصورريوفي/مركزخدمات كشاورزي سبيلي/مجتمع تعاونيهائ كشاورزئ/مجتمع اردوگاههائ تفريحي/زيباشهر/شهرك كوثر/شهرک صنعتي دزفول/

← شهرها
حمزه/سالند/زيباشهر/بنه حسين كلولي/شيرين اب

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان شمس آباد
مهمانشهر اشرفي اصفهاني/دانشگاه پيام نور/بنوارشامی/چغاسرخ/حاج عبده محمد//شركت كشت وصنعت شهيد رجايي/خلطه/سیاه منصور/شمس آباد/شهرك شمس اباد/شهرك عدالت/شهرك مهاجرين/قلعه ربع بندبال/قلعه سيد/قلعه قاضي/قلعه نوشمس اباد/كوره هاي اجرهوفمن مركزگسترش/كوره هاي اجرواهك/مرغداري پانزده خرداد/موسسه عبدالرضاسعادتي/شهرك توحيد/اميراباد/بنه علوان/حاج شريف/دیلم علیا/شهرك اميرالمومنين/شهرك انقلاب/قلعه نو/مرغداري بيت المقدس/مركزكشاورزي ودامپروري صفي اباد/واحدكشاورزي شهيدبهشتي/مهمانشهر شهيد مطهري/انجیرک/بنه عبدالنبي/بنه لاتون/امامزاده اسحاق/امامزاده علی/امام زين العابدين/بنه خبل/بنه یعقوب/خيراباد/غریب دیلم سفلی/گاوداري حاج رضا نصيريان/مرغداري دباغ/باغ شماره ۱صفي اباد/باغ شماره ۲صفي اباد/باغ شماره ۳صفي اباد/احمداباد/مجتمع کارگاههاي صنعتي و کشاورزي شمس آباد/مجتمع کارگاههاي صنعتي و کشاورزي مهاجرين/مجتمع کارگاههاي صنعتي و کشاورزي سياه منصور/مجتمع کارگاههاي صنعتي و کشاورزي قائميه

← دهستان قبله ائ
بنوارحسين/جاته/زاويه حاجيان/زاويه حمودي//زاويه خرسان/زاويه مرادي/زاويه مشعلي/سنجر/شوهان سفلی/شوهان علیا/
قلعه طوق/گاومیش آباد/اردوگاه شهيدبهشتي/اسدبک/باغ عبدالعلي/باغ کلاغ/بندبال بالا/بندبال پايين/بنه اسد/حاجي اباد/دهبر/سه کنارون/شرف اباداشرفي/شرف ابادمستوفي/شهرك محمدبن جعفر/شهرك ايت اله مطهري/شهرك شهيد محمد منتظري/شهرك بهروزي/شهرك پيروزي/عباس اباداشرفي/عباس ابادفخرايي/علي ابادطهماسبي/علی کولی/قالوند/قلعه شیخ/قلعه نوبیشه/قلعه نوعسگر/کرملک علیا/گاومِش آباد شرقي/مركزاموزش كشاورزي/امامزاده فراش/جیبر/دویلون/سايت ۲/دامداري شركت خوشه نور
مجتمع کارگاههاي صنعتي بن جعفر/شرکت جامع راه/زاويه غريب/

← شهرها
دزفول/دزآب/صفی آباد/میانرود/شهرک محمدبن جعفر/شهرك شهيد محمد منتظري/قلعه طوق/سنجر/گاومِش آباد شرقی/بنوارشامی/سیاه منصور/شمس آباد/شهرك شمس اباد/شهرك عدالت/شهرك مهاجرين/قلعه سید/شهرك توحيد/شهرک انقلاب انجیرک/احمدابادرده‌های این صفحه : شهرستان دزفول
جعبه‌ابزار