روستاهای شهرستان شوش


شهرستان شوش استان خوزستان


بخش شاوور[ویرایش]


← دهستان آهودشت
حاجی محارب/حسن حیدر/حمیلا/خلیفه حیدر/ دهیمی دو/دهيمي يك/زبیدودبات/سادات بخات نجات/سیدکرم/ شهرک شهیدمحمدحسن احمدی /شیخ غایب/صادق/عبدالرضا/ عشاره بیت یباره /علیوی/ کاظم حیدر /كاظم محمد/گطیش/مزرعه دو/مزرعه شبلي/مزرعه شهيدمحسن غلامي/مزرعه يك/مفتن/یدی/ جبیرات شیخ یبر / سادات نجات بزرگ / سادات نجات کوچک /سلمان داود/سيدحسين/سیدخلف/سيدرحيمه/ علی ضغیر /ميان اب/بخات علوان/ سادات نجات اله /سیدخشان/ سیدداود /طرح كشت وصنعت نيشكرميان اب/طياره/مزرعه شهيدمطهري/مزرعه حريزات/مزرعه طريفي

← دهستان سيدعباس
ابوغریب/ابیتر/ استقلال / تلمبه خانه نفت عبدالخانی /جابرکعب/حاج عبيد/حبائیه/ حسن تعیب / حسین غلیم / حسین مشلوش /حويش جديد/ خسرج مزبان / خسرج راضی محمد /خشه/ خلف عزیز /خمیس/زهراومهدی/زیبگ حمدان/سدخيراباد/سدشاوور/سعيد/سلمان بندر/ سن کریم / سیدحمادی /سيدصالح/شلیغم/ شیخ جاسم / شیخ حاتم / شیخ زویر / شیخ زیدان /شيخ صالح/شیخ طالب/شيخ فارس/شیخ فالح/شیخ نادر/ عبدالخان پایین / عبودکعب عمیر / عشیره خلف / فهد /فیای/كاظم حمد/كريم خلف/اکیوش/گصاد/ماشی/مچهیلا/محمدغضبان/مراغیه/ مرکزخدمات کشاورزی شاوور / معدن شن شهیدجهان ارا / معدن شن عبدالخان /مكينه بحراني/منازل مسكوني مركزخدمات/موزان/نبي/ شنین حسین / حسین ناحض /شندی/گریزکریدی/شمخی/فرج ديوان/ ایستگاه کشاورزی سدشاوور /الجزایر/ بیت شیخ راضی سگوری

← دهستان شاوور
بنه رحیمه /جوحی/چغازنبیل/خویس/ ذخیره اسماعیل غانم / سیدباقر /سيدعبداله/ شرکت بنادر / شرکت صنایع بتونی سبرد /شيخ خماط/صالح سعيد/ صالح مشهود / کوره های خویس / موسسه خوانساری /ابوالقیفه/ پادگان شهیدمحسن حسینی / پادگان لشکر۲۵کربلا / مطلب /سه راهي خويس/شهرک صنعتي شوش

← شهرها
شاوور/الوان/عبدالخان پايين/خویس/

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان بن معلي
بیضه/ جریه سیدموسی / چیچالی احمد /حمداباد/ خارکوب /خيراباد/ خیرابادثانی /داووداباد/رداده/سیدعدنان/سيدموسي/ شهرک بهرام / شیخ حنوش /عمله سیف/عنبریه/قلعه بابو/قلعه نصیر/کافه بهروی/مراداباد/پادگان شهيدحسن درويشي/دفتركوره هاي بنيادمسكن/ غیب بن علی / ماسه شویی جم / سید جمال الدین اسدآبادی

← دهستان حسين آباد
احمدمولا/ايستگاه راه اهن شوش/ايستگاه راه اهن هفت تپه/ جریه سیدمحمد /جوی مجید/حاج صالح لوسي/حلوه هانی/حمزه/حميداباد/خشان/ خلف مسلم /درچال/ذبه/سخی/سیدراضی/ کارخانه شیرپاستوریزه شوش /شركت سهامي كاغذسازي پارس/شویع عتیج/شهرك سلمان فارسي/شیخ حسن/شيخ علي اصغر/ شیخ عیسی /شیخ فندی/طالب اباد/ طرح نیشکرهفت تپه / علی جادر /عمله تيمور/ کارخانه قندوتصفیه شکردزفول / کشت وصنعت شهیدبهشتی / انبارجهادسازندگی شوش /مجيدعبداله/محمید/مرادهادی/ميرزاعلي خان/نیس/ايستگاه مكرويومخابرات/ پادگان قدس مهرانزاده / ذرت خشک کنی / ماهی سرای دز / مرغداری حاج کریم خنیفر /موسسه اجرسفال خوزستان/ موسسه دامپروری رحمانی /موسسه طهماسبي زراعتي/ تعمیرگاه تراکتورسازی / امامزاده عباس /مهمانسراي حريرخوزستان/شركت حريرپارس خوزستان/ انبارغله شهرستان شوش /کوي ايلام/کوي شهيد عبدالکريم ديناروند/پمپ استيشن

← شهرها
[[|شوش]]/شهرک سلمان فارسی/ حر / شرکت سهامی کاغذسازی پارس / شهرک بهرام / عمله تیمور /عمله سیف

بخش فتح المبين[ویرایش]


← دهستان چنانه
ترویح عدای/حسن صیهود/حمودی/ دوله یاراله /راشد/رغیوه/رسن/رمیله/سرتيپ/سندال/ شیخ عجم / شیخ علی / صدام /عبید/فرحان کبر/ مجیدضمدی /محارب/محمدصافي/ مزعل ضمدی /دحام/سبعیه/ سیدطاهر /شهرك مجاهدين/غشاشیرویل/ شرکت نصر میثاق / بیت مطشر نمیمه / شرکت مهندسی آب و خاک / حسن گرگ / شند لفطی / چاه سهیب /

← دهستان سرخه
بنه محمد/بنه مسكين/خنگ/سویلمیه/سیدصبهان/شمیل/صحین/قاسم مطشر/گریزیه/محمدشقاطي/شهرك قدس//شيخ سعد/صالح داود/ فلیج دونار /ملحه/پشتيباني منطقه دوارتش/چاه ابي ابوالقاسم ابراهيمي/چاه ابي اسدي نيا/چاه ابي سلطان مرادجعفري/چاه ابي صاحب سرخه/چاه ابي صالح سرخه/چاه ابي عباس جليليان/چاه ابي كاظم سرخه/ چاه ابی کی محمد / چاه ابی گلیگل سرخه /چاه ابي لطيف سرخه/چاه ابي لوليت سرخه/مجتمع چاه هاي آبي سرخه/چاابي ماشااله هدايت/چاه ابي مرتضي نادري/چاه ابي ناصرفاضلي/چاه ابي نوروزبريسم/حاج معذرب/ پادگان تی۴۵پتکاور /شركت اسكان عشاير شهيد رحمتي زاده/شركت خرم سازان/مجتمع دامپروري شوش/ شرکت گلدشت چنانه / شرکت سرخه دانه /موسسه مالك حسيني/پمپ بنزين سرخه/ذرت شكني زرين دانه سرخه/ تاسیسات پمپاژ آبیاری /شهرک بختياري

← شهرها
صالح مشطت


رده‌های این صفحه : شهرستان شوش
جعبه‌ابزار