روستاهای کشور روسیه


کشور روسیه به ۸۵ واحد فدرال تقسیم بندی شده است. از این ۸۵ واحد فدرال، ۴۶ واحد آن بصورت استان یا اوبلاست (به روسی: Область) اداره می شوند. این ۴۶ استان به همراه ۳۹ واحد دیگر، در کنار همدیگر کشور روسیه را تشکیل می‌دهند.


تقسیمات کشوری روسیه[ویرایش]جمهوری‌ها[ویرایش]

آدیغیه • آلتایی • باشقیرستان • بوریاتیا • چچن • چواش • داغستان • اینگوشتیا • کاباردینو-بالکاریا • کارلیا • خاکاسیا • کومی • قالموقستان • کاراچای-چرکسیا • ماری ال • موردوویا • اوستیای شمالی-آلانیا •یاقوتستان • تاتارستان • تووا • اودمورتیا • کریمه


سرزمین‌ها[ویرایش]

آلتایی • خاباروفسک • کامچاتکا • کراسنودار • کراسنویارسک • پرم • پریمورسکی • استاوروپول • زابایکالسکی


استان‌ها[ویرایش]

آمور • آرخانگلسک • آستراخان • بلگورود • بریانسک • چلیابینسک • ایرکوتسک • ایوانوف • کالینینگراد • کالوگا • کمروفو • کیروف • کوستروما • کورگان • کورسک • لنینگراد • لیپتسک • ماگادان • مسکو • مورمانسک •نیژنی نووگورود • نووگورود • نووسیبیرسک • امسک • ارنبورگ • اریول • پنزا • پسکوف • روستوف • ریازان • ساخالین • سامارا • ساراتوف • اسمولنسک • سوردلوفسک • تامبوف • تومسک • تور • تولا • تیومن •اولیانوفسک • ولادیمیر • ولگوگراد • ولوگدا • ورونژ • یاروسلاول


واحدهای پیشین[ویرایش]

کامچاتکا • کوریاک


شهرهای فدرالی[ویرایش]

مسکو • سن پترزبورگ • سواستوپول


استان خودگردان[ویرایش]

استان یهودی


نواحی خودگردان[ویرایش]

چوکوتکا • خانتیا-مانسیا۱ • ننتسیا۲ • یامالو-ننتس۱


ناحیه‌های فدرالی فدراسیون روسیه[ویرایش]


خاور دور • سیبری • اورال • پری ولژسکی (ولگا) • شمال غربی • مرکزی • جنوبی • قفقازی شمالی • کریمه

۱تحت ادارهٔ استان تیومن - ۲تحت ادارهٔ استان آرخانگلسک

فهرست استان‌های روسیه[ویرایش]


استان‌های روسیه
استان آمور | استان آرخانگلسک | استان آستراخان | استان بلگورود | استان بریانسک | استان چلیابینسک | استان چیتا | استان ایرکوتسک| استان ایوانووو | استان کالینینگراد | استان کالوگا | استان کامچاتکا | استان کمروفو | استان کیروف | استان کوستروما | استان کورگان |استان کورسک | استان لنینگراد | استان لیپتسک | استان ماگادان | استان مسکو | استان مورمانسک | استان نیژنی نووگورود | استان نووگورود | استان نووسیبیرسک | استان امسک | استان ارنبورگ | استان اریول | استان پنزا | استان پسکوف | استان روستوف | استان ریازان | استان ساخالین | استان سامارا | استان ساراتوف | استان اسمالنسک | استان سوردلوفسک | استان تامبوف | استان تومسک |استان تور | استان تولا | استان تیومن | استان اولیانوفسک | استان ولادیمیر | استان ولگوگراد | استان ولوگدا | استان ورونژ | استان یاروسلاولجعبه‌ابزار