روستای زیبای نوگیدر وکشت دیم گندم


فصل کشت گندم پاییزه رو به اتمام است.امسال هم کشاورزان با توکل به خدا وعلیرغم بارش های کم در این فصل با امید به باران وبرف های زمستانه اقدام به کاشت دیم گندم درصحراهای روستای نوگیدر نمودند .
باتوجه به اینکه در دیم کاری در زمین هایک سال گندم وسال بعد هندوانه دیم کاشت میشود وازطرفی با باران های بهاره سال قبل که به آخر فصل هم رسید متاسفانه کاشت فصل بهاره هندوانه دیم امسال در با چند مشکل مواجه شد اول حیوانات وپرندگان گرسنه صحرا که به علت عدم پوشش گیاهی قوی وخشکسالی های پیاپی ودوم وجود بارانهای نا منظم وفاصله افتادن در کاشت متاسفانه در موقع برداشت قریب ۹۰درصد محصول هندوانه با ورود به فصل سرما با وزن زیر یک کیلو ونارس باورود به فصل سرما هم ازرشد جا ماند وهم به علت سرما خسارت های زیادی به کشاورزان زد .
البته کشاورزان با توکل به خداوند کریم شروع به کاشت گندم نمودند.
وبا تنها تراکتور روستا ومرد پرتلاش وزحمتکش آقای موسی زارع شبانه روزی با وجود هزینه های بالای کود وبذرو.....اقدام به کاشت نمودند . انشالله امسال سال خوبی برای همه ایران وروستای عزیز ما باشد.ودر تابستان بتوانیم پیامی مبنی بر برداشت بسیار خوب محصول گندم این روستا برایتان ارسال کنیمسید ابوالفضل اکبری فرزند حاج سید حسنجعبه‌ابزار