روستای ملاحاجی


روستاي ملاحاجي در ۲۰ كيلومتري قره چمن نزديك كوه هاي سراب از بخش ترکمنچای استان آذربایجان شرقی واقع شده است


معرفی روستا[ویرایش]

روستاي شهيد پرور ملاحاجي
روستاي ملاحاجي واقع در آذربایجان شرقی بين شهرستان هاي میانه و بستان آباد از توابع ميانه بخش تركمانچاي در مسيرجادة تبریز و تهران قرارگرفته ۵۰۰/۲۰ بيست كيلو مترو نيم از قره چمن تا ملاحاجي فاصله است غرباًَ به توابع بستان آباد شمالاًَ به توابع سراب و شرقاًَ و جنوباًَ به ميانه متصل شده است.
ازتأسيس آن اطلاعي دردست نيست
روستاي عالِم پرور بوده اَمثال عالِم ربّاني و مُنّجم حاج احمدميلاني (ره) ميرزاعلي آقاميلاني (ره) آخوندملا اشرف (ره) ميرزا يحيي اشرفي (ره) ميرزا يوسف اشرفي (ره) مشهد قوچعلي (ره) حاج ميرزا علي اكبرعباسي (ره) حاج ميزا قربانعلي جهانگيري (ره) حاج ميرزافتحعلي منافي (ره) حاج مير علي اكبر حسيني (ره) حاج ميرز اغلامعلي امامي حفظه الله و اشخاصي نيز جزء مرئوسين بودند
از جمله حاج قدير علي عبدالهي مرحوم - حاج صمد قاسمي مرحوم رضاخان سلطاني مرحوم - از قبائل معروف روستا - بهبودي - ميلاني ها - اشرفي ها سلطاني ها– محمدي ها– انگوتي ها- قره داغي ها- جهانگيري ها– كنگاوري ها- مظفري ها عليمحمدي ها-خانگلدي ها- اسلام نژادها- سليمي ها- محّبي ها- اسماعيلي ها- نوري ها محمدپور ها- آسيابي ها - سلماني ها- شيخي ها - شيري ها – عباسي ها - تقي پور ها خاني ها- حسن پور ها- غني زاده ها- ستاري ها - مرادي ها- بيرامي ها - نجفي ها مهدوي ها - فرضي ها- ابراهيمي ها- صيادي ها - شكاري ها- كاظمي ها- خسروي ها عابديني ها - صادق پور ها - قرباني ها - عليدوستي ها - يزداني ها – خداياري ها هادي فرها– رحيم پورها- رفعتي ها- باقري ها- اسماعيل پورها-جباري ها– عاسمي ها فولادي ها- حسيني سخاها- (گاو دوشانيها وعاليها )- زارعي ها-بهزادپورها– بَدَلي ها محمدي نيا ها– احمدي ها – فتحي ها– عليزاده ها – آقائي ها – يوسفي ها – اكبري ها غديري ها-عبداله پور ها - قادري ها - فرهنگ ها- حسينخاني ها - طاهري ها – عزتي ها حبيبي ها- دانش رادها– حسن بيگلوها – مهدوي نياها- فرجي ها– عبدي ها–رحمتي ها عبدالهي ها- اقبالي رادها- سلسلة سادات باكرامت- حسيني ها- يگانه ها-آقا مير شهباز حسيني مرحوم- آقاحاج ميرايمان حسيني مرحوم- آقا ميرمهدي يگانه مرحوم - آقا مير يونس يگانه مرحوم – بهبوديها ها ارباب چند روستا بودند

وضعیت فرهنگی و مذهبی[ویرایش]

از نظر ارادت به اهلبيت (ع) پاي بند به مقدسات از قديم الايام دايركردن آسياب موتوري و برق رساني به مسجد درماه هاي محرم ورمضان و احسان در روز اربعين حسيني به عزاداران چند روستاو شركت در عزاي اهلبيت (ع) وقدغن كردن بعضي مسائل از قبيل عبور و مرورآقايان بدون كلاه در معابر و
مشاهيرزيادي وفرمانده هاني درنيروهاي مسلح چه قبل ازانقلاب اسلامي چه بعداز انقلاب بودند
مرحوم سرهنگ باقر سلطاني - مرحوم سرهنگ جواد سلطاني– مرحوم سرگرد اسماعيل ميلاني– سرهنگ ابراهيم ميلاني- سرهنگ فرامرز بهزادپور- سرهنگ حسين نوري – سروان غلامعلي قره داغي– سرهنگ يداله سلطاني – سرهنگ علي كنگاوري سرهنگ محمدي نيا- سردار محمدي نيا – و قارياني چون مرحوم حاج نوحعلي محّبي محمدرفعتي كه درمنطقه بي نظير بودند وهستندحدوداًَ چندي پيش ( ۳۷۵ ) خانوار بوده ( ۹ ) شهيد ( ۲ ) شهيد جانباز ( ۱ ) مفقودالاثر به انقلاب اهدا كرده و روستائي با سوابق درخشان است

شعرای روستا[ویرایش]

شعرائي چون زنده ياد مشهدغني عبدالهي- و شادروان حسينعلي عباسي و علي مظفري ومحمد منافي صاحب آثار(نوحه و مداحي) بوده و مكانهائي براي رفع حاجات اوجاق ناميده مي شود مثال چوخور زَمي و مصلّي- در ايّام خشك سالي به مصلّي مي روند با ذكردعاو روضه ازخدا باران مي طلبند به ياد دارم درزمان گذشته اهالي روستا از آخوند ملا اشرف مرحوم خواستند تا به مصلّي رفته و روضه بخواند تا بركات آسماني نازل شود اين عمل را با اهالي روستا ازكوچك تا بزرگ ازكودك شيرخوارتاپيركهنسال انجام دادند ورحمت الهي نازل و باران شديدي آمد سيل عظيمي براه افتاد عدّه اي به روستا برگشته وعدّه اي آنطرف رود خانه ماندند
افراد زيادي هستند كه در مدت كوتاه عمرشان ولي نامي ماندگار و جاويدان دارند كه بدليل خدمات ماندگار (آموزش هاي ديني و آموزش سواد و حفرچاه اب -درست كردن ستون ودرب مسجد - ساخت درب ولوازم منزل براي افراد بي كس - همواركردن محل ترددعابران )نام آنان هنوز هم بدون اغراق هرروز گفته ميشود مانند مرحوم سلطانعلي محمدي ومرحوم حسينعلي عباسي و پسرش مرحوم حاج علي اكبرعباسي روحاني محترم روستا در زمانهاي گذشته و آخوندملااشرف بزرگ ودر حد مجتهد وقت آن زمان.
ودرضمن درخت هاي زرد آلو هست به احسان شهيدكربلا ارباب بي كفن امام حسين (ع) كاشته شده به بركت سيدشهدا (ع)درجائي قرارگرفته اند به آب هم نيازندارندبعدازساليان دِراز هنوزهم پابرجاهستند رهگذران ازآنها بهره مي برندوجاهاي سياحتي وجود دارد چون- داشلي دَرّه- پينلي - دارداش - قالين آغاجليق - چاشرلي آغ دربند - جادا قيراقي- قانقالي- قانقالي دَره سي- سنگر داغي - يلّي بُؤري- علي پاشا داشلاري متصل به كوه حيدر بابا در روستاي شنگول آوا خشكناب زادگاه مرحوم استادشهريار ميباشد

مسجد روستا[ویرایش]

مسجد سيّدُ شهداي روستا يكي از مساجد قديمي است سقف آن با تيرهاي چوبي يك دست سرتاسري پوشانده شده و ستونها به بلندي شش متر يك نواخت است
و درزمستان براي گرمايش از بخاري هيزمي خيلي جالبي استفاده ميگردد كه كل مسجد را گرم ميكند.ودر فصل تابستان بدليل ضخيم بودن ديوارها داخل مسجد خنك ميباشد.

طبیعت روستا[ویرایش]

ملاحاجي پر از درخت بيد و درخت تبريزي و انواع اقسام درختان ميوه وداراي گلهاي رنگارنگ مانند گل محمدي وگلهاي ديگردرضمن گياهان داروئي بسيار ناياب در اين منطقه هست كه آنان كه وارد به اين مسائل هستند هميشه درحل جمع اوري اين گياهان داروئي هستند و خيلي جاي خوش آب و هوا ست و چشمه هاي سرشار و داراي آب گوارا است و اهالي مهمانوازي دارد از روستاي ملاحاجي ديدن كنيد مقدمتان گلباران خاك پايتان طوتياي چشم ماست

منبع[ویرایش]

روستای ملاحاجی    جعبه‌ابزار