زهک


شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان


بخش جزینک[ویرایش]


← دهستان جزینک
پلگي پايين شهسوار/پلگی خمر/جزینک/چلستعلی/حسين اباد(حسين اسماعيل)/ده بديل/خوگی/دشتك/قلعه رستم/ده درويش/سيدخان/عباس عبداله/عباس مراد/قلعه كنگ/كربلايي حسن/ندام شرقي/پاسگاه سنارود شما لي/ده موسي/قلعه كهنه/قلعه نو//كل كنگ/اس قاضي/سهراب غلامي/ده پيري (حسن پيري)/سدسيستان/مزرعه اموزشي دانشكده كشاورزي/خانه هاي مولوي/ده صفدرميربيك/ده ارباب/پلگي سيد/ابراهيم ملك داد/حاجي مسكين/برجك مرزي اول/برجك مرزي دوم/برجك مرزي سوم/پاسگاه سنارودجنوبي/برجك مرزي چهارم/پايگاه مرزي۴۶/ده نوسيدخان/ده رشید/حسين مسافر/برجك مرزي پنجم/برجك مرزي ششم/برجك مرزي هفتم/عيسي حاجي/پاره دين(پارودين)/ندام غربي/ايستگاه پمپاژشماره ۱ابرساني زاهدان

← دهستان خمک
ده نجيب گرگيچ/الري/ترقويي/غلام گلزار/غلامعلي سرگزي/جان ابادسنجراني/حاج غلامحسين/حاجي دادي/پيري/حسين ابادي/حسين ميرعلي/حسين نورمحمد/حسينالطفعلي صفر/ملك آباد/ خمک /ده قاسم قجر/ راشک /ده رستم/زيارتگاه/سنچولي/شاهگل گلمير/شاه مير/شريف قزاق/شهيددهمرده/شيخ لنگي/علي جعفرسفلي/عيسي فقير/قزاق/كربلايي شهباز/ کندرک /گوري/ميرزاموسي/ميرگل/نجف/يوسف اباد/علي پيري/گلزارپيري/محمدجان/محمدجهانگير//ده موسي كامخان/عيسي پيري/عباس اباد/حاجي حسين شهركي/ابراهيم اصغري/شيراباد/ لچوی /شاهبيك ملاشاهي/ ملنگ جما / سامانی /واصلان/ گرگیچ /كربلايي حسن(حسن اکبر)/دين محمد//خانه هاي خدابخش/پسرمردان/اصغرجما/علي شهركي/خانه هاي علي جعفرعليا/خرابه شيرمحمد/نوري/ده خدابخش/براهويي/ملك آباد/ده قربان/شهرك/ده سرحدي (ميرحسين)/شركت مرغ ۴۹۷

← شهرها
خمک

بخش مرکزی[ویرایش]


← دهستان خواجه احمد
ده احمدعليخان/اشترك سفلي/اله دو/اميرنظام/بلوچ نارويي/حاجي عبداله/خليفه كچكول/خواجه احمد/دوازده سهمي/ده لجه اي/ده نو/سياه خان/عبدالغفور/عبدالعزيز/ملك اباد/ده نادر/ده يادگار/پاسگاه انتظامي ملا شريف/لال خان/ده غفور/ده روشن/ملاقاسم/ملك آباد/پاسگاه چوتو

← دهستان زهک
بامری /جهانگير/ ده جنگیخون / ده زینل /سه قلعه/ سیاه سر /علي اباد/ده علي اخوند/كودنو/محمددادي//ده مستيخون/بزي شهركي/حسن خون/حسينعلي مستيان/درويش/ده شادي/كمك/موسي شهباز/ده ازاد/بچه در/تلمبه اقاخان/جريكه/جلالي/شهرك كوهك/جي سرخ عليا/چاه نيمه/حاجي عباس/خانه هاي صمد/خيراباد/كود/عباس رستم/عسكري/عطامحمد/کفتارگی/كلپ بازعليا(جلال آباد)/کهک/ملک حيدري/ميرزاخون/نواب/ده عليجان ( گلزار )/ده محمدميرزا/ده حسينا/زاهدان كهنه/پمپ آب شهيد بهشتي/ده حاجي شهباز/علي مردان/شيب گوره/اشترك حاجي نظر/دهمرده سهراب/حسين ميردل/طفلك/مجتمع مسكوني محمدشاه كرم/ده دراز/كلپ باز سفلي(رحمان شير زهي)/اسداله/ملا ابراهيم/چنگيزشيرزهي/شهرك صنعتي/مجتمع گلخانه هاي سبز گستر/ايستگاه تحقيقاتي هامون/روستاي مولوي خدا رحم روديني/ده زمان خان/ده نور محمد هرمزي/روستاي احمدخان ميرگل(كل كرق)/ده يوسف/غلامعلي ملاحسين/حاجي عباس شهركي/حاجي رسول شهركي/ده جمال الدين/ده شيرمحمدشيرزهي/خالق داد/مجتمع تفريحي دانشگاه زابل

← شهرها
زهك/مجتمع مسكوني محمدشاه كرم/شهرك كوهك/اميرنظام


رده‌های این صفحه : استان های ایران
جعبه‌ابزار