ستاد احیا دریاچه ارومیه


مدیر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه:
دریاچه ارومیه در سال ۱۴۰۲ احیا می‌شود
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: از امسال به مدت سه سال عملیات تثبیت دریاچه و به مدت ۷ سال بعد از آن عملیات احیا آغاز می‌شود و در مجموع برای احیا دریاچه به ۱۲ میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم.

به گزارش عیارآنلاین، ‌مسعود تجریشی در جلسه بررسی ستاد احیای دریاچه ارومیه، اظهار کرد: موفقیت اصلی در اجرای برنامه‌های مصوب برای احیای دریاچه ارومیه با مشارکت مسئولانی استانی، نخبگان و مردم محقق می‌شود.
وی گفت: بحران آب جدی است و چالش هایی را به وجود آورده است و مصوبه احیای دریاچه ارومیه از ششم بهمن ۹۲ رسمیت یافته است.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد: تقریبا همه مصوبات احیای دریاچه ارومیه تامین مالی شده اند و باید از امسال عملیات اجرایی آن آغاز شود، همانطور که دریاچه ارومیه به دست خودمان خشک شده لازم است با بکارگیری راهکارهای اجرایی و تغییر الگوی مصرف و کشت آن را بازگردانیم.
وی بیان کرد: هم اکنون ارتباطات بین المللی با کشورهایی که دریاچه های مشابه به دریاچه ارومیه را داشتند ایجاد شده تا از تجربیات آن استفاده شود.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: مشکلات بهداشتی، معضلات ناشی از ریزگردهای نمکی، تبخیر آب، مدیریت آبهای سطحی، مدیریت آب در مزرعه، خسارتهای نکاشت، همگی مواردی هستند که بایستی در قالب کارگروه های تعیین شده احیای دریاچه ارومیه بررسی و منجر به ارائه راهکار شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ نفر مجموعه کارشناسی داخلی و بیش از ۵۰ نفر مجموعه کارشناسی بین المللی در ستاد احیای دریاچه ارومیه عضویت دارند تصریح کرد: متوسط بارندگی در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۷۰ برابر با ۳۸۵ میلی متر بوده که اکنون ۱۸ درصد کاهش یافته است و در کنار این کاهش بارندگی، فشار منابع نیز افزایش یافته و ادامه دارد.
تجریشی با اشاره به اینکه همزمان با کاهش بارندگی شاهد افزایش درجه حرارت نیز بوده ایم گفت: تا سال ۷۵ نزدیک بر ۵ میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه می شده است که در دو دهه اخیر این مقدار به ۲ و نیم میلیارد متر مکعب کاهش یافته است و این کاهش ناشی از بارش کم، فشار زیاد منابع سطحی و افزایش مصرف آب کشاورزی بوده است.
وی گفت: در دنیا بر روی ۲۰ تا ۳۰ درصد از آب تجدید شونده برنامه ریزی می‌شود در حالی در کشور ایران ۸۵ درصد و در حوضه دریاچه ارومیه ۷۰ درصد از آب تجدید شونده مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه بیان کرد: برای احیای دریاچه ارومیه نیاز است ۱۲ میلیارد متر مکعب آب بدون هیچ گونه تلفات وارد آن شود در صورتی که در انتقال آب به دریاچه ۳۶ درصد آب تلف می‌شود.
تجریشی گفت: این انتقال آب از رودخانه های زاب، ارس و آبهای نامتعارف و آب ناشی از کاهش میزان کشت تامین می شود و چاره ای نیست مگر اینکه سه سال در برخی از حوضه دریاچه ارومیه کشت انجام نگیرد تا ۶۴۰ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه شود.
وی سالهای ۹۳ تا ۹۴ را مراحل تثبیت و مدت ۷ سال را فرصتی برای احیا دریاچه ارومیه خواند و افزود: در سال ۱۴۰۲ دریاچه ارومیه به حالت طبیعی برمی‌گردد.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: از سال ۹۸ آب رودخانه زاب، از سال ۹۷ آب رودخانه ارس و پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه منتقل می‌شود و به طور کلی در مدت ۵ سال ۸۵ درصد از سطح دریاچه ارومیه احیا می‌شود.
منبع: تسنیمجعبه‌ابزار