سروستان


سروستان استان فارس


بخش كوهنجان[ویرایش]


← دهستان كوهنجان
اعلاالدوله
باغ منيزاباد
بيتالهي
تنگ خمري
چاه انجير
خرزهره /اسلام اباد/
خيراباد
دولتاباد
سعادتاباد
سيف اباد
قنبري
قهوه خانه ملي
كمال اباد
مزرعه صفي اباد
مزرعه شوراب
باغ کمالي نژاد
پرورش شترمرغ اسدي
تلمبه عسگر عابدي
سردخانه مسعودزارع
شرکت مزارع مرغ مادر
کارخانه فراوردههاي پروتئين فارس
کوره آجرپزي
گاوداري
گاوداري شهسواري
مرغداري بذرافکن
مرغداري شهريزي
مزرعه انصاري
مزرعه معمر
توليدي مرغک طلايي
گارگاه آسفالت سرريگ بندر

← دهستان مهارلو
پشت پر
دوبنه
شركت نمك فام
محموداباد
مهارلوكهنه
مهارلونو
بكت
باغات مهارلو
مزرعه باغک

← شهرها
كوهنجان
مهارلونو

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان سروستان
اميراباد۵۵
اميراباد۵۶
پاسگاه جنگلباني سروستان
دولتاباد
رباط
كته گنبد
كنو
گله داري تل پوك
مزارع
ميدان تير هوابرد
پادگان امام خامنه ائ
معدن سنگ نمك
قدح فر
دانشگاه پيام نور
له قول
منطقه کوره
کارخانه نمک بلور پارس
منبع اب شهرداري
پمپ بنزين
شهرک صنعتي سروستان
چاه سرخ
دانشگاه ازاد
پروژه باغ شهر رضوان
ذرت خشک کني فريدوني
گاوداري اسماعيلي
مرغداري قدرتي
مرغداري کرمي
منطقه تل پوک
تلمبه سيد جلال قريشي
کارخانه سپيددانه
گله داري رجبي
منبع آب وزارت نيرو

← دهستان شوريچه
اردوگاه شهيدبهشتي
امامزاده محمد
حسن اباد
دهنو
ركن اباد
شورجه
طالببیگی
قصرساسان
کمرزرد
مومن اباد
نظراباد
هزاردره
يوردهاي عبدل يوسفي
يوردهاي ميركي
سرونخودي
عماد آباد
ايستگاه چهارم وهشتم گاز سراسري
حسين آباد
مزرعه مصطفي يزدانخواه
باغ زيتون اصانلو
تلمبه کاکادان
تلمبه هوشمند
چاه نفت درحال احداث
سددرحال احداث
کارخانه اسفالت
مزرعه شفيعي
مزرعه ملتي
پست فشارگاز
تلمبه اسفرجاني
تلمبه پرويزي
تلمبه فيروزتوسلي
تلمبه سيف الديني
تلمبه قباديوسفي
تلمبه نجف توسلي
محيط باني ميرمحمدي
مزرعه انصاري
تلمبه عدالتي

← شهرها
سروستانجعبه‌ابزار