سمل


روستاي سمل/تنگستان/بوشهر
سمل یکی از روستاهای استان بوشهر که در شهرستان تنگستان واقع شده است. این روستا که به دهستان تبدیل شده مردمانی پاک و ساده دارد. شغل های مردم سمل کشاورزی و فرهنگی و تعداد چشمگیری هم دارای پستهای دولتی که در نقاط استان و کشور خدمت میکنند. دامداری هم یکی از شغلهای این مردم هست که تعدادشان کم شده است.
سمل یکی از روستاهای استان بوشهر که در شهرستان تنگستان واقع شده است. این روستا که به دهستان تبدیل شده مردمانی پاک و ساده دارد. شغل های مردم سمل کشاورزی و فرهنگی و تعداد چشمگیری هم دارای پستهای دولتی که در نقاط استان و کشور خدمت میکنند. دامداری هم یکی از شغلهای این مردم هست که تعدادشان کم شده است.
در فصل بهار یکی از زیباترین طبیعت ها را سمل به خود اختصاص می دهد.
وجه تسمیه سمل:
در عرف محلی چنین استنباط می شود که در آن موقعیت جغرافیایی سه روستا یعنی سمل شمالی، سمل جنوبی و گلنگون وجود داشته و دارد که سمل در اول به اسم سه محل بوده به نام هایی که گفته شده و حالا اسم سه محل، اصطلاح سمل به آن اطلاق شده است، ولی طبق شواهد و قرائن چنین نیست زیرا گلنگون قبلا وجود نداشته و تقریبا تشکیل این محل به بیش از یکصد و بیست سال نمی رسد.اما سمل سابقه ای بالغ بر یک هزار ساله دارد و شاید هم بیشتر.
در نتیجه چون در منطقه سمل سه مل وجود دارد که یکی بنام مل میر و دیگری بنام مل انبار و آخری بنام مل دراز می باشد.
قریب به یقین نام سمل برگرفته از این موضوعی است که بیان گردید.
مل یعنی چی...
(مل به زمین مسطح و مساعدی برای کشت گفته می شود که بدیل همجواری با یک رودخانه فصلی در ایام بارندگی آن قسمت را آب و املاح موجود فرا گرفته که ممکن است به چند صد هکتار برسد).
سمل در تمام فصول سال محصولات کشاورزی را دارد، چون مردم روستا درآمدشان به همین کشاورزی است و باید در تمام فصول محصولی برای کشت و فروش داشته باشند.
در سمل یکی از محصولاتی که بسیار زیاد خسته کننده و مشکل آور است کاشت تنباکوست، تنباکو از آذرماه شروع می شود تا حدودا تیرماه که تقریبا ۷ماه طول می کشد.
از دیگر محصولات خربزه، هندوانه و کنجد است، که این محصولات در فصل پائیز کشت می شوند.
در فصل زمستان هم یکی از پر محصول ترین کاشت کشاورزان کاهو وشوید (شبت) است.
سبزیجات هم در تمام فصول کشت می شود از جمله، پرپین، کاکل، منگک، ریحان، تربزه، تره، جعفری و .....
منبع: وبلاگ روستای سملجعبه‌ابزار