سموم کشاورزی


زیر گروه های سموم کشاورزی
آ فت کش
قارچ کش
نماتد کش
جونده کش
کنه کش
علف کش

شرکت های این بخش
آوان مشرق زمین
افرا شیمی کومش
شرکت آفند شیمی
شرکت تولیدی شیمیایی باغبان تاک
شرکت صد گل گستر آسیا
افرا سم

لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

روغن امولسیون شونده گیاهی ۴ لیتری (ولک)
قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افرا شیمی کومش
فرمول: پارافین۸۰%+مواد همراه۲۰%

افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲

روغن ولک بهاورشیمی
قیمت: ۱ ریال
شرکت سازنده: بهاورشیمی
فرمول:

آوان مشرق زمین
شماره ثبت: ۳۷۱۱۷
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۱۲۰۳۰- ۰۵۱۳۲۲۱۶۳۳۸avanmz.bbk-iran.com

حشره کش و کنه کش فوزالون افرا EC ۳۵%
قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افرا شیمی کومش
فرمول: ۳۵% ماده موثره+۶۵% مواد همراه

افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲

حشره کش کلروپیریفوس افرا EC ۴۰.۸%
قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افرا شیمی کومش
فرمول: ۴۰۸گرم بر کیلوگرم ماده موثره+۵۹۲ گرم بر کیلوگرم مواد همراه
افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲


حشره کش دلتامترین افرا EC ۲.۵%
قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افراشیمی کومش
فرمول: ۲۵گرم برکیلوگرم ماده موثره+ ۹۷۵گرم بر کیلوگرم مواد همراه
افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲


حشره کش و کنه کش فن پروپاترین افرا EC۱۰%
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افراشیمی کومش
فرمول: ۱۰% ماده موثره+۹۰% مواد همراه
افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲

حشره کش دارتون افرا
قیمت: ۳۶۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افراشیمی کومش
فرمول: فوزالون+تفلوبنزورون+مواد همراه

افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲


روغن امولسیون شونده گیاهی ۲۰ لیتری (ولک)
قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افرا شیمی کومش
فرمول: پارافین۸۰%+مواد همراه۲۰%

افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲

حشره کش پرمترین افرا EC ۲۵%
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افرا شیمی کومش
فرمول: ۲۵۰ گرم بر لیتر ماده موثره+ ۷۵۰ گرم بر لیتر مواد همراه
افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲


روغن امولسیون شونده گیاهی ۱ لیتری(ولک)
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افرا شیمی کومش
فرمول: پارافین۸۰%+مواد همراه۲۰%

افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲

روغن امولسیون شونده گیاهی ۱۰ لیتری(ولک)
قیمت: ۴۷۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: افرا شیمی کومش
فرمول: پارافین۸۰%+مواد همراه۲۰%

افرا شیمی کومش
شماره ثبت: ۳۶۲۶
تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۳۲۱۱-۱۲

چسب مگس (ریبون)
قیمت: استعلام قیمت
شرکت سازنده: آفند شیمی
فرمول: صمغ گیاهی

شرکت آفند شیمی
شماره ثبت: ۱۳۹۷۶۵
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۷۴۴۹۶ - ۰۲۱۴۴۴۵۸۷۲۷
جزئیات فروشنده


سم آفت کش دیازینون (بازودین)۶۰% EC
قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: سازگان شیمی
فرمول:

شرکت صد گل گستر آسیا
شماره ثبت: ۳۹۷۸۸
تلفن: ۳۸۶۷۷۳۸۸- ۰۵۱۳۸۶۷۷۵۷۸sadgol.bbk-iran.com

سوسک کش خمیری
قیمت: استعلام قیمت
شرکت سازنده: آفند شیمی
فرمول:
تماس با فروشنده
شرکت آفند شیمی
شماره ثبت: ۱۳۹۷۶۵
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۷۴۴۹۶ - ۰۲۱۴۴۴۵۸۷۲۷
جزئیات فروشنده
خرید آنلاین
تامین کننده آفلاین است
سم کنسالت ( آفت کش ) EC ۱۰%
قیمت: ۴۱۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: سازگان شیمی(تحت لیسانس داو انگلستان)
فرمول:
تماس با فروشنده
شرکت صد گل گستر آسیا
شماره ثبت: ۳۹۷۸۸
تلفن: ۳۸۶۷۷۳۸۸- ۰۵۱۳۸۶۷۷۵۷۸sadgol.bbk-iran.com
جزئیات فروشنده
تامین کننده آفلاین است
سم آفت کش پروفنفوس(کوراکرون)۵۰% EC
قیمت: ۳۶۰,۰۰۰ ریال
شرکت سازنده: سازگان شیمی
فرمول:
تماس با فروشنده
شرکت صد گل گستر آسیا
شماره ثبت: ۳۹۷۸۸
تلفن: ۳۸۶۷۷۳۸۸- ۰۵۱۳۸۶۷۷۵۷۸sadgol.bbk-iran.com
جزئیات فروشنده
تامین کننده آفلاین است
پودر سوسک کش
قیمت: استعلام قیمت
شرکت سازنده: آفند شیمی
فرمول:
تماس با فروشنده
شرکت آفند شیمی
شماره ثبت: ۱۳۹۷۶۵
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۷۴۴۹۶ - ۰۲۱۴۴۴۵۸۷۲۷
جزئیات فروشنده
خرید آنلاین
تامین کننده آفلاین است
سم مگس کش سمیار
قیمت: ۱۳۷,۵۰۰ ریال
شرکت سازنده: سمیار
فرمول:
تماس با فروشنده
آوان مشرق زمین
شماره ثبت: ۳۷۱۱۷
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۱۲۰۳۰- ۰۵۱۳۲۲۱۶۳۳۸avanmz.bbk-iran.com
جزئیات فروشنده

چسب مگس
قیمت: استعلام قیمت
شرکت سازنده: Hanz Utz
فرمول:

شرکت آفند شیمی
شماره ثبت: ۱۳۹۷۶۵
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۷۴۴۹۶ - ۰۲۱۴۴۴۵۸۷۲۷


مایع سوسک کش
قیمت: استعلام قیمت
شرکت سازنده:
فرمول:

شرکت آفند شیمی
شماره ثبت: ۱۳۹۷۶۵
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۷۴۴۹۶ - ۰۲۱۴۴۴۵۸۷۲۷جعبه‌ابزار