سمکلو


شهرستان میانه استان آذربایجان شرقیجعبه‌ابزار