شادگان


فهرست روستاهای شهرستان شادگان استان خوزستانبخش مركزي[ویرایش]


← دهستان آبشار
نهرسلطان
روستای نهروصله
نهرجدید
نهر مسیر
سعدی
عنایتی پایین


← دهستان بوزي
اصفیر
محروگی سفلی
جهانگیری سفلی
نهردلی

← دهستان جفال
جفال
مالکی
بیت عاشورا
شبیشی بزرگ
ابو عرابید
بیت داود
ابوسدره
بیشی کوچک
بدرانی
مصفا
امام سه

← دهستان حسيني
توپجی البوعبیده
چومه سید علوان
البوحصار
منصوره علیاء
غریبه
منصوره سادات

← دهستان خنافره
صراخیه
فیه شاوردی
گیداری
شاوردی
منصوری
عبودی
خروس جنوبی
غیاضی
سالمی

← دهستان دارخوين
دریسیه سفلی
دریسیه علیا
امالحجا
رجعبه‌ابزار