شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول


معرفی شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور تجمیع سرمایه ها و افزایش حجم و کیفیت سرمایه ها در بخش کشاورزی با سرمایه حدود ۱۹ میلیارد ریال در مرداد ماه ۹۰ تأسیس و پس از گذشت ۲ سال فعالیت، با جلب اعتماد شرکت های تعاونی و کشاورزان عزیز توانسته است سرمایه خود را به حدود ۴۶ میلیارد ریال برساند.مستندات قانونی حمایت از صندوق[ویرایش]


۱- ماده ۱۲ قانون تأسیس وزارت جهاد کشاورزی.
۲- قانون برنامه پنجم توسعه : بخش ی بند ۳ ماده ۸۴، بند ی ماده ۱۴۳، بند م ماده ۱۹۴، ماده ۱۸۰ و بند ص ماده ۲۲۴ .
۳- قانون بودجه سال ۹۰: جزء چ بند ۲، جزء ۲ ردیف ۵۲۰۰۰۰، جزء ۶۹ ردیف ۵۵۰۰۰۰،
۴- ماده ۱۷ طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی .
۵- قانون بودجه سال ۹۱ و ۹۲ : ماده ۱۰۹، ۸۱ و ماده ۲۷ بند ۵-۱ .


حدود وظایف, اختیارات، عملیات و فعالیتهای صندوق طبق ماده ۶ اساسنامه[ویرایش]

۱- اعطای تسهیلات به موقع و به جا جهت تامین تمام یا بخشی از سرمایه در گردش تولید و انجام طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط به تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
۲- دریافت کمکهای مالی، اعتباری و هر گونه تسهیلات از دولت، بانکها و سایر شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی.
۳- عاملیت توزیع اعتبارات دولتی، کمکهای فنی و اعتباری، کمکهای بلاعوض و وجوه اداره شده دولت برای بخش کشاورزی.
۴- سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح های تولیدی بخش کشاورزی با اولویت طرح های زیربنایی، نو پدید و دانش بنیان.
۵-کمک به تولیدکنندگان در مواقع بحرانی درقالب اعتبارات دولتی.
۶- همکاری با سازمانهای دولتی ذیربط برای :
۶-۱ توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی.
۶-۲ ارتقا بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی.
۶-۳ تصویب قوانین و مقررات به منظور ایجاد سهولت در سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب اعتبارات دولتی.
۷- حمایت از تولید کنندگان برای افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی.
۸- جذب مستمر منابع مالی تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی به منظور تقویت و افزایش سرمایه.
۹- فراهم نمودن زمینه تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت مالی دولت و کشاورزان.
۱۰- بیمه گری کشاورزی در چارچوب قانون افزایش بهره وری.
۱۱- تضمین متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شهرستان برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی.
۱۲- سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی.


فعالیت اصلی صندوق[ویرایش]


فعالیت اصلی صندوق تأمین نقدینگی در برآورده کردن نیاز مالی تشکل ها و اشخاص حقیقی بخش کشاورزی شامل زیربخش زراعت، باغبانی، دام و طیور و زنبورعسل، تعاون روستایی، امور عشایر، شیلات، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی و تکمیلی است . در کنار این فعالیت صندوق در مواقع خاص و بروز مشکل به یاری تشکل ها و اشخاص حقیقی عضو صندوق آمده و بخش های مختلف کشاورزی را به زیر چتر حمایتی خود در می آورد.


اهداف و برنامه های مهم آینده صندوق[ویرایش]


۱- افزایش سرمایه تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال با استفاده از کمک های بلاعوض و ماده ۱۲ و منابع سازمان جهاد کشاورزی.
۲- پیگیری و حمایت در احداث بازارچه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی شهرستان.
۳- دریافت منابع مالی اعم از یارانه، اعتبارات کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده از وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی.
۴- پیگیری و حمایت از اجرای سامانه الکترونیکی عرضه محصولات کشاورزی .
۵- پیگیری و حمایت در رفع مشکلات صادرات محصولات کشاورزی.
۶- فرهنگ سازی استفاده از کودهای اورگانیک .
۷- شناسایی و پیگیری و حمایت در رفع مشکلات متعدد زیر بخش های کشاورزی.
۸- برنامه ریزی بالا بردن دانش مدیریت (آشنایی با قانون مدیریت) مدیران عامل و هیئت مدیره های شرکت های کشاورزی.
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول    جعبه‌ابزار