شفت


شهرستان شفت استان گیلان
شفت از نواحي بسيار قديمي با پيشينة تمدني كهن در گيلان به شمار مي آيد كه در متون مختلف تاريخي، بارها از آن نام برده شده است. مركز شفت،‌ گوراب شفت خوانده مي‌شد كه در نزديكي روستاي نصيرمحله امروزي قرار داشت و آثاري از آن بجاي مانده است. از مراكز ديدني اين شهرستان به قلعه رودخان شفت مي‌توان اشاره كردبخش احمدسرگوراب[ویرایش]


← دهستان احمدسرگوراب
بداب/خرفکل/خره کش/دوبخشر/زردکام/سالك معلم/سفیدمزگی/سياه مزگي/شالما/گنجار/لپوندان/نصيرمحله/والي سرا/عليسرا/ ونه بنه /زيان دشت

← دهستان چوبر
آقانور سه تن/امامزاده ابراهيم/امامزاده اسحق/باباركاب/بيجارسر/پلنگ پشت/ تنز /چناررودخان/ چوبتراشان / چوبر /خرم آباد/داكله سرا/درودخان/سفيدخاني/سله مرز/شادنشين/طالقان/ قلعه گل /کاظم آباد/ کولوان /كيش خاله//ليسم/لاسك/ماشاالله کل/مبارک آباد/محرمان/ويسرود/تاني محله/ صیقلان /كوچك كومسار/ لیفکوخندان /ليفكوه/ميرسرا/جنگلكاري چوبر/گيشم

← شهرها
احمدسرگوراب/نصيرمحله/سياه مزگي/چوبر/

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان جيرده
لاقان / آقامحله / بیالوا / پشت سرا / پیرده شفت / پیرمومن سرا / تکرم / جیرده / چماچا / چوسر / خرطوم // خطیبان / خمیران / ذوالپیران /شيخ محله/عثماوندان/ قصاب محله / کلاچ خندان / کولی سران / کومسار / گیلده / لختکی / مژدهه / مردخه / میرمحله / ناصران /نهزم صيقل کومه/ برزوهندان / شالده / کوزان / خلیلان

← دهستان ملاسرا
آقاسيديعقوب/تازه آباد پسيخان/ جیرده پسیخان / چکوسر / راسته کنار / شادخال / طالش محله / فشالم /كاسان/كلاشم بالا/كوزه گران/گوراب ليشاوندان/ماشاتوك/ ملاسرا / نوده پسیخان / نوده / مرخال

← شهرها
شفت/چماچا/كلاشم بالا/جيرده/ملاسراجعبه‌ابزار