شهرستان ایلام


شهرستان ايلام استان ایلام
شهر ایلام، مرکز استان ایلام است که در حصاری از كوه‌ها و ارتفاعات جنگلی استقرار یافته و آب و هوای معتدل كوهستانی و بهاری دلپذیر دارد. از سه قرن پیش، حكومت خود مختار والیان در منطقه ایلام و پشتكوه برقرار بوده است.
از معروف‌ترین این والیان می‌توان از حسین خان، غلامرضا خان و حسین قلی خان ابوقداره نام برد. این افراد با یك سلسله روابط خاص به حكومت مركزی ایران وابسته بودند و سالانه به میزان معینی مالیات و تعدادی تفتگچی در اختیار حكومت مركزی قرار می‌دادند. آنان بدین وسیله از شاهان قاجار حكم والیگری منطقه را دریافت می‌كردند و به صورت خود مختار بر عشایر منطقه حكومت می‌راندند.
مركز حكم فرمایی والیان تحت تأثیر حیات اجتماعی منطقه مكان ثابتی نداشت. آخرین والی منطقه در سال ۱۳۰۹ شمسی توسط رضاشاه، سركوب و به عراق پناهنده شد. از آن پس حسین آباد با نام جدید ایلام در تقسیمات كشوری جای گرفت. در حال حاضر شهر ایلام به عنوان مركز سیاسی- اداری استان ایلام از شهرهای توسعه یافته غرب كشور است و به لحاظ دارا بودن تفرجگاه‌های جنگلی و آثار تاریخی و باستانی متعدد از زیباترین شهرهای استان نیز محسوب می‌شود.


بخش چوار[ویرایش]


← دهستان اركوازئ
انارك/اواره/اوه زا/بان امرود/بان زيارت/بان سرو/ بان کل ولی /بان ويزه/بان سوهان/ برجعلی /بگ بگ بان خشگ/بوالحسن/پارده/ پلکانه /پلك گردل/ پلک لک /تازه اباد مله سياه/چم ژيه/چم شاطر/چشمه سرخ/ چقاکبود / چگا / چمسار / چنان //حاجي بختيار/داربيدچوار/داره ميرناصر/راه سفيد/ زمزمان /تنگ حمام/سركمر/ سنجاویان /طاق تاوي/قلعه دولگ/لاشكن/مورت/راهداري تونل/پليس راه/سلطان اباد/گله جار/هركبودگلزار/شهرك شهيدرجايي/ندامتگاه دال آب/شهرك صنعتي ايلام/مرغداري ۲۵۰۰۰قطعه اي چوار/گلزارحداد/پالايشگاه گاز/چشمه شيرعلي/پالايشگاه پتروشيمي

← دهستان بولي
پاچم ده هارون/ پاقلعه /تلخ اب/چمن سيدمحمد/ دارتوت /ريزه وند/سرچم ده هارون/سرچملو/سر تنگ بيجار/شيرين اب/قبله/كبوتركنا/كمانه كبود/گره چقا/ گنجوان / میرمکان /ورهال چشمه رمضان/ سرپتک /گلال شهدائ/پاسگاه ميمك/پاسگاه هلاله شمالي/پاسگاه هلاله جنوبي/ پاچه انجیر /عبدالرحمن/شركت گاز تنگ بيجار/ايست بازرسي ميمك- بيجار/سنگ شكن ميمك/پاسگاه تنگ بيجار

← شهرها
چوار

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان ده پائين
متلوان /شهرك شهيدكشوري/ايستگاه مخابراتي مانشت/ بانقلان / بلیین /پادگان شهيدفرجيانزاده/ جوزانوند / چال سرا /چشمه كبود/شهرك قدس/فاطميه/ کیلس /مهدي اباد/ وریز / هفتچشمه /پادگان امام خميني //شهدا//بيمارستان شهيدسليمي/سرپرستي منطقه حفاظت شده مانشت وقلارنگ

← دهستان ميش خاص
چاويز/تانيشه/جعفراباد/چپه سورگه/چشمه داوي/ چنگیه قجر /چهارراه/حسين اباد/حيدراباد/ داروند /زردالواباد/ سربیشه /شان كبود/ طولاب /كله كبود/محموداباد/مزرعه گاوز/مله گل زرد/ميدان/باريك اب/ بایمله / پاگل گراب / چال سر /چم كبود/ چمن گل / چنارباشی /خرك اب/ دارحله / زیفل / گنجه /گهواره/مله پنجاب/رضا آباد/

← شهرها
ايلام/شهرك شهيدكشوري/ بانقلان /چال سرا/هفتچشمه/جعفرابادجعبه‌ابزار