شهرستان ری


رئ استان تهران


بخش فشاپويه[ویرایش]


← دهستان حسن آباد
قشلاق کهنه - چشمه شور/حاجي اباد//سلمان اباد/شمس اباد/عزيزاباد/فرودگاه بين المللي امام خميني/قلعه محمدعليخان/قلعه نوفشاپويه/كماليه/كنارگردپائين/شركت كشت وصنعت احنام/شركت كشت وصنعت حساماك/ ویجین بالا / ویجین پائين/يونس اباد/انبارعلوفه ارتش/پايگاه ژئوفيزيك/شهرک سينمايي دفاع مقدس

← دهستان كلين
ابراهيم اباد/ اراد / اشتهازان /انيس اباد/ بوالقیطاس /حسين اباد/ حصارچوپان / خانلق /خماراباد/دولت ابادخرابه/زلف اباد/ زیوان /شريف اباد/صفراباد/علي ابادموقوفه/قنبراباد/ کلین /كوشك فشاپويه/محمداباد/اسداباد/كيق اباد/نجف اباد

← شهرها
حسن آباد/شمس اباد

بخش كهريزك[ویرایش]


← دهستان قلعه نو
چاله طرخان /حميداباد/ده خير/عشق اباد/نجم اباد/نظراباد/شمس اباد/زمان اباد/طالب اباد/علي ابادقيصريه/فيروزاباد/قلعه نوخالصه/قمي اباد/كريم ابادتهرانچي/گل تپه كبير/مقيم اباد/مجتمع صنعتي بهارستان

← دهستان كهريزك
اسماعيل اباد/حمزه اباد/بهشت زهرا/ تبائین /تورقوزاباد/حسين ابادگردنه/خيراباد/سلمان اباد/شريف اباد/شهرك امام حسن مجتبي/عبدل ابادگردنه/قاسم ابادشوراباد/قلعه سنگي/قيصراباد/كبيراباد/كريم ابادموقوفه/محمدابادامين/محمدابادچمبورك/محموداباد/مهدي اباد/اسماعيل ابادمعين/بي بي مريم/پالايشگاه تهران/درسون اباد/دوتوهه سفلي/ده توهه عليا/ده نو/سلمبر/عبداله اباداجاق/عظيم آباد/قاسم ابادقنات شور/قلعه سيد/قلعه شريفي_ مجتمع كشت و صنعت قلعه شريفان/ قلعه شیخ /قلعه نوچمن زمين/ قمصر /قوچ حصار/كارخانه تهران كميكال/كلاغ ايه/ مافتون / خورایین /صادق اباد/جلاليه/آمادگاه شهيد حسن دليري/احمداباد/قلعه كاشاني /مرقدمطهرامام خميني/سيداباد/ميدان تيرژاندارمري/منطقه صنعتي تهران

← شهرها
فيروزاباد/ قلعه نوخالصه /باقرشهر/كهريزك/ده خير/قاسم ابادشوراباد/سلمبر/قوچ حصار/قمصر/شهرك امام حسن مجتبي/خيراباد/تورقوزاباد/اسماعيل ابادمعين/گل تپه كبير/طالب اباد/زمان اباد/ قلعه شیخ

بخش مركزئ[ویرایش]


← دهستان غني آباد
اسلام اباد - اشرف آباد/غني اباد/خاورشهر/امين آباد

← دهستان عظيميه
اندرمان /عمادآور/ علائین /عباس آباد/اسلام آباد/دولت آبادقيصريه/بهشتي/ولي آباد/ علیان /قلعه عظيم آباد/صالح آباد شرقي/فتح آباد

← شهرها
رئ/خاورشهر/اسلام اباد - اشرف آباد/غني اباد/امين آباد/ اندرمان /عمادآور/علائين/عباس آباد/اسلام آباد/دولت آبادقيصريه/بهشتي/ولي آباد/عليان/قلعه عظيم آباد/فتح آباد/صالح آباد شرقي

بخش خاوران[ویرایش]


← دهستان خاوران شرقي
توتک /سنگ تراشان/قيام دشت/چهل قزوسياه دره

← دهستان خاوران غربي
عباس ابادعلاقبند/قاسم ابادتهرانچي/لپه زنك/محموداباد/پادگان خاوران

← شهرها
قيام دشت/محموداباد/قاسم ابادتهرانچي/عباس ابادعلاقبند/سنگ تراشان/چهل قزوسياه دره/جعبه‌ابزار