شهرستان همدان


فهرست روستاهای شهرستان همدان استان همدان


بخش مركزي[ویرایش]


← دهستان ابرو
سیلوار/ینگجه/حاجی آباد/خاکو/ابرو/چشین

← دهستان الوندكوه شرقي
یلفان/خیر آباد/ورکانه/ ارزانفود / تفریجان /

← دهستان الوند كوه غربي
موئیجین/مهدی آباد/تویجین/وفرجین/سولان/يكن اباد

← دهستان سنگستان
یکانه/عربلو/شورین/دینگله کهریز/سرخ اباد/ابشینه/ايوك/سنگستان/کوریجان/گنجينه

← دهستان گنبد
کور کهریز/حیران/گنبد/نشر

← دهستان هگمتانه
گراچقا / دهپیاز / امزاجرد /رباط شورین

بخش شراء[ویرایش]


← دهستان جيحون دشت
احمدآباد شراء/دیزج/احمدآباد تپه/ رزج /دشته/یکله/گنبد چای/جیحون آباد/شیرین آباد/هیزج/

← دهستان چاه دشت
میلاجرد / یسرلو / قرخلر /بوبوک اباد/مسلم آباد/راهجرد/کوزره/عبدالرحیم

بخش فامنين[ویرایش]


← دهستان پيشخور
پاوان / آقاج

← دهستان خرم دشت
خوش آباد/طاوه/نصیر آباد/جهان آباد/فیض آباد/نگار خاتون/ سناج /ابراهیم آباد/زرقان

← دهستان مفتح
کله سر /اصله/ دهلق / طمه چی / اکله / قلعه جوقجعبه‌ابزار