شورای اسلامی روستا


ماده‌ی (۶۸)- وظایف شورای اسلامی روستا عبارت است از:
الف- نظارت بر حسن اجرای تقسیم‌های شورای اسلامی روستا.
ب (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)- ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها، و نیازها به مقامات ذی‌ربط. مقامات مذکورموظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
ج (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)- تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دوبار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.
د- تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
هـ- نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و- همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاری‌های محلی.
ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها.
ط(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)- پیگیری شکایات (اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.
ی- همکاری با نیروی‌های انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
ل (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)- فراهم نمودن زمینه مشارکت وجلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی وسایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.
م- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره: عزل دهیار بارأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.
ن (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)- ایجاد زمینه‌ی مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی.
س(الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)- مشارکت در تهیه‌ی طرح‌های هادی روستا و بهسازی بافت‌های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
ع(الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)- نظارت بر حسن اجرای مقرارت مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش .
ف(الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)- بررسی نامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذیربط.
ص(الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)- نظارت بر حفظ نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداریی‌های روستا.
ماده‌ی (۶۸) مکرر (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)- هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای اسلامی روستا مشارکت خواهد داشت.
همکاری در امور مربوط به دام، مرتع وکوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.
ماده‌ی (۶۹) مکرر(الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)- دهیار به مدت چهار۴ سال انتخاب و وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱-اجرای مصوبات شورای روستا.
۲-همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرایم، اجرای مقرارت خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۳-اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
۴-همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و اموال و دارایی‌های روستا.
۵-همکاری باسازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
۶-مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت در ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
۷-همکاری با سازمان‌های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.
۸-همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ، نگهداری وبهره‌برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۹-اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در محدوده‌ی روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.
۱۰-تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
۱۱- ( الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶ )- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا و پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهار چوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا.
تبصره (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲): درآمد حاصل از عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می‌شود.

آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستاجعبه‌ابزار