شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری _صنعتی و ویژه اقتصادی، ترکیب و اختیارات آن
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۶ به استناد به اصلی یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری ، صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رییس جمهوری و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:
وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، کشور، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و فلزات، راه و ترابری، نفت، نیرو، مسکن و شهر سازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی.
۲- وظایف و اختیارات هیأت وزیران، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی - مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب۱۳۷۷- (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱)قانون مزبور) به کمیسیون مرکب از وزرای مضوع بند (۱) این تصویب نامه محول می شود.
ملاک تصمیم گیری کمیسیون، موافقت اکثریت اعضای حاضر و حداقل چهارنفر می باشد.مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رییس جمهوری با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
۳- شورا و کمیسیون موضوع بند های (۱) و (۲) دارای دبیر خانه ای می باشد که زیر نظر دبیر شورا و کمیسیون مزبور که با حکم رییس جمهوری منصوب می گرد، اداره می شود.
هيات وزيران در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۸بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و بمنظور ايجاد هماهنگي ميان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تصويب کرد:
شورايي متشکل از رئيس دفتر رئيس جمهور بعنوان رئيس شورا و با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و صنايع و معادن و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و رئيس مرکز مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي بعنوان دبير تشکيل شود.
براساس اين مصوبه، وظايف و اختيارات هيات وزيران در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي(مصوب ۱۳۷۲) و اصلاحات بعدي آن و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي(مصوب ۱۳۸۴) به وزيران عضو اين شورا، تفويض مي‌شود.
براين اساس، هيات وزيران ‌تفويض اختيار تبصره" ۲" ماده "يک" قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و تبصره" ۲" ماده "يک" قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي يعني ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها را از اين مصوبه استثنا کرده است چرا که ايجاد مناطق جديد بنابه پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز خواهد بود.
براين اساس تصميم گيري در خصوص امور اجرايي موضوع يادشده به تمام اعضاي شورا به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع يادشده به وزيران عضو شورا، تفويض مي‌شود.
براساس اين مصوبه، تصميمات و مصوبات اکثريت اعضا يا وزيران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران بوده و با رعايت آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است. همچنين دبيرخانه شوراي يادشده در دفتر هيات دولت خواهد بود.
مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن نظارت بر امور این مناطق، به عنوان ساختار ستادی اجرای مصوبات شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیگیری می نمایند.


پیوندها[ویرایش]

شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی    

جستارهای وابسته[ویرایش]

پایگاه خبری شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادیجعبه‌ابزار