شورای ورزش روستا


مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان:
"شورای ورزش روستا" در استان سمنان تشکیل شود
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل ورزش وجوانان استان سمنان با اشاره به اهمیت و کارکرد‌های شورای ورزش روستاها گفت: تشکیل شورای ورزش درروستاها یک ضرورت انکار ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمود علیزاده در نشست با رئیس شورای اسلامی روستا و دهیار اعلا در اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان اظهار کرد: این پروژه با هدف توسعه متوازن ورزش در استان سمنان صورت گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن در اماکن و فضاهای ورزشی، توسعه متوازن ورزش را در سراسر استان سمنان، یکی از وظایف اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان عنوان کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان با تأکید بر توسعه و تقویت ورزش همگانی در این استان، توسعه ورزش حرفه‌ای و ورزش روستائی و بانوان ازدیگر برنامه‌ها و اهداف اداره کل ورزش و جونان استان سمنان دانست.
علیزاده به نقش مردم در توسعه ورزش اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه ورزش بدون کمک و استقبال مردم میسر نمی‌شود.
"شورای ورزش روستا" در استان سمنان تشکیل شود
مدیرکل ورزش وجوانان استان سمنان با اشاره به اهمیت و کارکرد‌های شورای ورزش روستاها تصریح کرد: تشکیل شورای ورزش درروستاها یک ضرورت انکار ناپذیر است.
علیزاده با اشاره به کارکردهای شوراهای ورزش روستا، ایجاد مدیریت واحد، بهینه سازی و قانون‌مندتر شدن فعالیت‌های ورزشی را از وظایف این شورا عنوان کرد.
دهیار اعلا نیز در این دیدار با قدردانی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان در بهره برداری از سالن ورزشی این روستا گفت: ورزش ابزاری کارآمد جهت جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و نیز هدایت اقشار مختلف به سمت سلامت و شادابی است.
محمد ابوالخیریان ایجاد نشاط و شادابی برای جامعه روستائی و توسعه کمی و کیفی ورزش در سطح این روستا را از برنامه‌های کاری این دهیاری برشمرد.
سرپرست هئیت ورزش روستائی شهرستان سمنان نیز در این نشست گفت: امروزه یکی از راهبردهای مؤثر در توسعه ورزش همه جانبه و خود پایدار نواحی روستائی، استفاده از مشارکت و توانمندی‌های مردمی، به‌ویژه روستاییان است .
ابراهیم پورتقی ارتباط شوراهای ورزشی روستاها و شورای اسلامی روستا را یکی از بارزترین بازخوردهای مشارکت جوانان روستائی بیان کرد و افزود: ورود جوانان به فعالیت‌های روستائی به ویژه ورزش دریچه‌ای جهت حضور آنها در عرصه‌های خدمت‌گزاری است.جعبه‌ابزار