شوید


رویشگاه شوید را بشناسیم

شوید بومی نواحی شرقی اروپا است ؛ و از دیگر مناطق خودرو و وحشی شوید قفقاز و حبشه و مصر را می توان نام برد . قدیمی ترین مطالعات باستان شناسی مربوط به اوایل دوران نوسنگی نشان داده است افرادی که در سوئیس سکونت داشتند ، شوید را کشت می کردند . در یونان قدیم ظهور شوید را نشانه سعادت و خوشبختی می دانستند .مصرف شوید امروزه در سراسر اروپا و هندوستان و امریکا شایع می باشد ، و در نواحی مختلف ایران بخصوص در تبریز ، خراسان ، اصفهان یافت می شود .
گروه تحقیقات جامعه گیاه درمانی ایران


رده‌های این صفحه : گیاهان دارویی
جعبه‌ابزار