صالح آباد شهرستان اندیکا


این روستا در استان خوزستان در اندکا در شهر آبژدان واقع شده است و در مسیر سد شهید عباسپور به سمت کوه شو قرار دارد.


پیشینه تاریخی[ویرایش]

قدمت این روستا به اتابکان لر میرسد که در آن زمان امامزاده سید صالح قصیر که در بختیاری به امامزاده صالح کوتاه معروف است که در بالای روستا به ارشاد مردم پرداخته و در آن مکان نماز خوانده که مردم به احترام آن امامزاده آن مکان را قدمگاه آن بزرگوار دانستند و نام این روستا که قبلا بنه پاچه کوه شو بود به بنه صالح کوتاه تبدیل شد.
ساکنان این روستا اغلب بختیاری چهار لنگ و سادات بودند که در زمان ایلخانی عده ای از طوایف هفت لنگ به روستا آمدنددر کنار هم با صمیمیت زندگی می کنند .

آب و هوا[ویرایش]

این روستادر فصل بهار دارای مناظر بسیار زیبایی میباشدقدمگاه امامزاده سید صالح قصیر در این روستا واقع است . آبشار فصلی کوه شو در زمستان بسیار دیدنی است چشمه آب گرم فصلی که در زمستان جوشان میشود دیدنی استجعبه‌ابزار